Hoppa till innehåll

Avtala om garantier, om du vill

Entreprenadjuridik, Visa alla

I de flesta fall finns det inte någon lagstadgad garanti, utan det är upp till dig om du vill erbjuda garanti eller inte.

Många tror att konsumenten alltid har rätt till en garanti från dig som entreprenör, men det stämmer inte.

I konsumenttjänstlagen finns det en regel för småhusentreprenader (= arbete i samband med uppförande eller tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus) som i praktiken motsvarar en garantitid på två år. I övrigt finns det inte någon lagstadgad garantitid i konsumenttjänstlagen. Däremot finns det en lagstadgad ansvarstid som normalt är tio år för installationsarbeten.

Vid exempelvis ombyggnationer är det med andra ord upp till dig om du vill erbjuda garanti och i så fall avtala med konsumenten om det.

Läs mer om ansvarstid respektive garantitid under Vad som gäller om felansvar