Hoppa till innehåll

För den som anlitar installatör

Entreprenad, Visa alla

Här finns material för den som anlitar en installatör.

Materialet på denna sida riktar sig till den som anlitar en installatör, men fungerar även som hjälp för den som är entreprenör, beställare eller kund. Syftet är att förbättra brister i förfrågningsunderlag i samband med upphandlingar och att skapa större förutsebarhet vad gäller kostnader som ska ersättas i samband med arbete på löpande räkning.

Kostnadsformulär 22, KF 22

Syftet med KF 22 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader.

Mall för administrativa föreskrifter

Mallen för administrativa föreskrifter är särskilt anpassad för ramavtalsupphandlingar av installationsarbeten. Förutom tips och råd till den som ska upphandla installationsarbeten innehåller mallen de koder som är viktigast att ha med för ett ramavtal. Dessutom finns färdiga förslag på avtalstexter.

Vägledning om offentlig upphandling

Vägledningen innehåller förslag, tips och råd för att det ska bli enklare för beställare att genomföra offentliga upphandlingar i installationsbranschen.