Hoppa till innehåll

Aktuella varsel inom bygg- och installationssektorn

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Byggnads har varslat Byggföretagen om att arbetstagare som är anställda under Byggavtalet kommer att tas ut i strejk. Även Målarna har varslat Måleriföretagen. Notera att varslen inte är riktade mot Installatörsföretagen och våra medlemsföretag.

Flera fackförbund har varslat organisationer inom bygg- och installationssektorn om stridsåtgärder. Inga varsel är riktade mot Installatörsföretagen, men våra medlemsföretag kan komma att påverkas indirekt av eventuell strejk. Därför svarar Installatörsföretagen lite längre ner på denna sida på ett antal frågor om varslen.

Vi på Installatörsföretagen följer processerna och uppdaterar vår hemsida löpande med relevant information.

Byggföretagens varsel

Strejken bryter ut den 27 november klockan 10.12 om parterna inte kommer överens före det. Installatörsföretagen svarar här på ett antal frågor om varslet, som också kan komma att påverka företag i installationsbranschen. Hur varslet påverkar avtalsförhandlingarna om ett nytt Teknikinstallationsavtal mellan Installatörsföretagen och Byggnads återstår att se.

> Läs mer om Byggnads varsel mot Byggföretagen
> Information kring varslet ur ett entreprenadrättsligt perspektiv

Måleriföretagens varsel

Fackförbundet Målarna har den 20 november varslat arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen. Varslet gäller stridsåtgärder från och med den 1 december 2020. Målarna varslar Måleriföretagen om arbetsnedläggelse och blockad som berör 40 företag runt om i landet.

> Läs mer om Målarnas varsel mot Måleriföretagen

Tveka inte att kontakta Installatörsföretagen om du har frågor med anledning av en eventuell konflikt i byggbranschen.

 • Vad innebär ett varsel?

  Ett varsel är en förvarning om att en stridsåtgärd (exempelvis strejk) kan bryta ut. Om ett fackförbund vill gå ut i strejk måste facket skriftligen meddela arbetsgivarorganisationen samt Medlingsinstitutet detta minst sju arbetsdagar i förväg. I dokumentet ska finnas information om när stridsåtgärderna är tänkta att bryta ut och vilka arbetsplatser som berörs.

  När ett varsel har lagts har parterna alltså ungefär en vecka på sig att försöka enas innan konflikten bryter ut. Under varseltiden råder inte konflikt. Arbetstagarna är därmed skyldiga att arbeta som vanligt. Det är vanligt att ett varsel innehåller flera stridsåtgärder som bryter ut olika datum.

 • Vad handlar konflikten mellan Byggnads och Byggföretagen om?

  Byggföretagen informerar om vad konflikten handlar om på sin hemsida.

 • Kan företagen i installationsbranschen komma att drabbas?

  En utbruten strejk kommer att få konsekvenser på många byggarbetsplatser och det innebär att ditt företag kan komma att beröras av stridsåtgärderna, om de träder i kraft. Vi uppmanar dig att noga läsa igenom listorna över berörda arbetsplatser.

  Du hittar Byggnads varsel i sin helhet tillsammans med listan över företag och arbetsplatser här. Observera att varslet med listorna ligger en bit ner på sidan och finns i form av ett inskannat dokument.

 • Hur är varslet mot Byggföretagen utformat?

  Stridsåtgärderna som Byggnads varslat Byggföretagen om är total arbetsnedläggelse (det vill säga strejk) och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på de företag och de arbetsplatser som finns angivna i bilagorna till varslet. Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller även om arbetet överlåtes på annan.

  Varslet innehåller en upptrappning vilket betyder att strejken kommer att utökas om parterna inte enas. Stridsåtgärderna kommer då att utökas enligt följande:

  • Varsel om strejk (varsel 1), från fredagen 27 november klockan 10.12
  • Varsel om strejk (varsel 2), från torsdagen 3 december klockan 06.00
  • Varsel om strejk (varsel 3), från onsdagen 9 december klockan 06.00

  Detta strejkvarsel gäller alltså enbart Byggavtalet och det riktar sig endast mot företag som är bundna av detta kollektivavtal. Det är alltså företag som är medlemmar i Byggföretagen som omfattas.

 • Om strejken mot Byggföretagen träder ikraft – hur ska jag veta om den byggarbetsplats mitt företag arbetar på är drabbad?

  Byggföretagens hemsida finns varslet i sin helhet tillsammans med listor över berörda företag och arbetsplatser i form av ett inskannat dokument. Detta finner du en bit ner på den länkade sidan. Det är viktigt att du noga går igenom listorna. Det finns:

  • en lista för vad som gäller angående varsel 1 (träder i kraft 27 november),
  • en lista för vad som gäller angående varsel 2 (träder i kraft 3 december)
  • och en lista för vad som gäller angående varsel 3 (träder i kraft 9 december).

  Om byggarbetsplatsen där du jobbar är angiven i varslet rekommenderar vi dig att ta kontakt med berörd platsledning för att få information och råd kring läget.

 • Vad gäller för Byggnads medlemmar som är anställda under Installationsavtalet eller Teknikinstallationsavtalet?

  Dessa arbetstagare arbetar som vanligt. Att arbetstagarna är medlemmar i Byggnads har ingen betydelse. Det är endast arbetsuppgifter som faller under Byggavtalet som omfattas. Allt arbete som faller under Installationsavtalet och Teknikinstallationsavtalet ska utföras som vanligt.

 • Vad gör jag om mitt företag har uppdrag på en byggarbetsplats där arbetet är nedlagt?

  Trots att våra medlemsföretag inte är föremål för varslet och att det inte berör arbete som utförs under våra kollektivavtal kan ert arbete ändå komma att påverkas av en eventuell strejk.

  Om du har anställda på en byggarbetsplats som är uttagen i strejk och som därför inte kan jobba kan du välja att omplacera dessa till andra uppdrag medan strejken pågår.

  Se även information kring arbetskonfliktens eventuella påverkan på entreprenadavtal. Du hittar infon här.

 • Behöver mitt företag betala ut lön till anställda som inte kan jobba på grund av att arbetsplatsen är uttagen i strejk och arbetet nedlagt?

  Ja. Om du inte har någon annan arbetsplats att flytta dessa anställda till behöver du ändå betala ut deras lön.

  Notera att ni som indirekt är drabbade av en eventuell strejk tyvärr inte har rätt till ersättning för kostnader som kan uppstå på grund av den.

 • Är det tillåtet att Byggnads går runt på mitt företags arbetsplatser och argumenterar för konflikt?

  Nej, det är inte tillåtet. Byggnads har inte på grund av den varslade strejken rätt att besöka arbetsplatser eller hålla fackliga informationsmöten och diskussioner på arbetstid etc. Byggnads får inte störa produktionen.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!