Hoppa till innehåll

Övriga avtal

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Installatörsföretagen tecknar, förutom de egna kollektivavtalen, även flera centrala hängavtal.

Så kallade hängavtal innebär att Installatörsföretagen, för medlemsföretagens räkning, ”hänger på” ett redan träffar kollektivavtal. Detta innebär att Installatörsföretagen träffar en överenskommelse med en facklig part om ett likalydande kollektivavtal som en annan arbetsgivarorganisation redan har med det fackförbundet. Det gör att våra medlemsföretag genom sitt medlemskap även har tillgång till kollektivavtal som är anpassat för sådant som kompletterar den huvudsakliga verksamheten inom installationsområdet. Exempelvis en butiksverksamhet som komplement till en VS-verksamhet med service och entreprenad.

Hängavtalsbundenhet via Installatörsföretagen är till för företag som i mindre omfattning behöver tillämpa andra kollektivavtal, t ex Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund, som för Installatörsföretagens medlemsföretag är Butik/Detaljhandelsavtalet.

För Installatörsföretagen ser avtalsrörelsen för de centrala hängavtalen något annorlunda ut i förhållande till våra egna avtal. Kollektivavtalen, som respektive hängavtal avser, förhandlas och tecknas av andra centrala parter. När avtalet är färdigförhandlat kommer Installatörsföretagen överens med det centrala fackförbundet om ett avtal, som är likalydande eller näst intill likalydande, med det ursprungliga kollektivavtalet. Endast mindre detaljer är möjliga att justera, varför Installatörsföretagen inte arbetar fram egna yrkanden för dessa avtal och inte heller har någon förhandlingsdelegation.

Samtliga av våra centrala hängavtal gäller år 2017-2020 och omförhandlas under höstens avtalsrörelse. Mer om vad som gäller för respektive avtal hittar du nedan.

 • Butik/Detaljhandelsavtalet

  Avtalet tecknas mellan Installatörsföretagen och Handelsanställdas förbund och är ett hängavtal på Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

  Avtalet i sin helhet hittar du under Butiks-/Detaljhandelsavtalet.

 • Lageravtalet

  Avtalet tecknas mellan Installatörsföretagen och Handelsanställdas förbund och är ett hängavtal på Lageravtalet mellan Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening (TGA) och Handelsanställdas förbund.

  Avtalet i sin helhet hittar du under Lageravtal elinstallationsföretag.

 • Plåt- och Ventilationsavtalet

  Avtalet tecknas mellan Installatörsföretagen och Byggnads och är ett hängavtal på Plåt- och Ventilationsavtalet mellan Plåt- och Ventföretagen och Byggnads.

  Avtalet i sin helhet hittar du under Plåt- och Ventilationsavtalet.

 • Telekomavtalet (SEKO-avtalet)

  Avtalet tecknas mellan Installatörsföretagen och SEKO för de företag som tillämpar Telekomavtalet efter eget avtal med SEKO.

  Avtalet i sin helhet hittar du under SEKO-avtalet.