Hoppa till innehåll

Vad gäller efter den 30 april?

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Coronaviruset har orsakat ett extraordinärt läge på svensk arbetsmarknad. Det har gjort att avtalsrörelsen 2020 skjuts upp till hösten. Installatörsföretagen har som en följd av det tecknat avtal om prolongering, dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal, med flera av de fackliga organisationerna. Här hittar du information om vad som gäller på just ditt avtalsområde – även avseende lönerevision.

 • Teknikinstallationsavtalet

  Teknikinstallationsavtalet löper nu vidare med befintliga villkor dock med en uppsägningstid på sju dagar. Förlängning av avtalet har gjorts genom ett fredspliktsavtal som gäller till den 15 november. Avtalsförhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020 och nytt avtal ska vara på plats den 15 november.

  Överenskommelse om fredsplikt – Teknikinstallationsavtalet

 • Installationsavtalet

  Ordinarie avtalsperiod löper ut den 30 april 2020. Avtalet är prolongerat till den 15 november 2020. Avtalsförhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020.

  Prolongering innebär att befintliga kollektivavtal förlängs till ett nytt slutdatum och att allmänna anställningsvillkor fortsätter gälla även efter att den ordinarie avtalsperioden löpt ut.

  Lönerevision när det gäller Installationsavtalet skjuts upp och genomförs efter avtalsrörelsens slut hösten 2020. Frågan om retroaktiv lönehöjning ska genomföras från den 1 maj 2020 kommer att avgöras inom ramen för avtalsrörelsen i höst.

  Avtal om prolongering – Installationsavtalet

 • Larm- och Säkerhetsteknikavtalet

  Ordinarie avtalsperiod löper ut den 31 maj 2020. Avtalet är prolongerat till den 31 december 2020. Avtalsförhandlingarna återupptas den 8 oktober 2020.

  Prolongering innebär att befintliga kollektivavtal förlängs till ett nytt slutdatum och att allmänna anställningsvillkor fortsätter gälla även efter att den ordinarie avtalsperioden löpt ut.

  Lönerevision när det gäller Larm och Säkerhetsteknikavtalet skjuts upp och genomförs efter avtalsrörelsens slut vintern 2020. Frågan om retroaktiv lönehöjning ska genomföras från den 1 juni 2020 kommer att avgöras inom ramen för avtalsrörelsen i höst.

  Avtal om prolongering – Larm och Säkerhetsteknikavtalet

 • Tjänstemannaavtalet

  Ordinarie avtalsperiod löper ut den 30 april 2020. Avtalet är prolongerat till den 30 november 2020.

  Prolongering innebär att befintliga kollektivavtal förlängs till ett nytt slutdatum och att allmänna anställningsvillkor fortsätter gälla även efter att den ordinarie avtalsperioden löpt ut.

  Lönerevision när det gäller siffersatta löneavtal, dvs avtal med lönepott att fördela, skjuts upp och genomförs efter avtalsrörelsens slut hösten 2020. Frågan om retroaktiv lönehöjning ska genomföras från den 1 maj 2020 kommer att avgöras inom ramen för avtalsrörelsen i höst.

  Avtal om prolongering – Tjänstemannaavtalet

 • Övriga avtal

  Butiks/Detaljhandelsavtalet

  Ordinarie avtalsperiod löpte ut den 31 mars 2020. Avtalet är prolongerat till den 31 oktober 2020.

  Prolongering innebär att befintliga kollektivavtal förlängs till ett nytt slutdatum och att allmänna anställningsvillkor fortsätter gälla även efter att den ordinarie avtalsperioden löpt ut.

  Lönerevision skjuts upp och genomförs efter avtalsrörelsens slut hösten 2020.

  Avtal om prolongering – Butiks/Detaljhandelsavtalet

  Lageravtalet

  Ordinarie avtalsperiod löpte ut den 31 mars 2020. Avtalet är prolongerat till den 31 oktober 2020.

  Prolongering innebär att befintliga kollektivavtal förlängs till ett nytt slutdatum och att allmänna anställningsvillkor fortsätter gälla även efter att den ordinarie avtalsperioden löpt ut.

  Lönerevision skjuts upp och genomförs efter avtalsrörelsens slut hösten 2020.

  Avtal om prolongering – Lageravtalet

  Plåt- och Ventilationsavtalet

  Ordinarie avtalsperiod för Plåt- och Ventilationsavtalet löpte ut den 30 april 2020. Avtalet löper vidare med befintliga villkor, dock med en uppsägningstid på sju dagar. Förlängning av avtalet har gjorts genom ett fredspliktsavtal som gäller till den 15 november. Avtalsförhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020 och nytt avtal ska vara på plats den 15 november.

  Telekomavtalet (SEKO-avtalet)

  Ordinarie avtalsperiod löpte ut den 31 mars 2020. Avtalet är prolongerat till den 30 november 2020. Avtalsförhandlingarna återupptas den 1 november 2020.

  Prolongering innebär att befintliga kollektivavtal förlängs till ett nytt slutdatum och att allmänna anställningsvillkor fortsätter gälla även efter att den ordinarie avtalsperioden löpt ut.

  Lönerevision när det gäller Telekomavtalet skjuts upp och genomförs efter avtalsrörelsens slut vintern 2020.

  Avtal om prolongering – Telekomavtalet

Spela video

Film prolongering