Hoppa till innehåll

Hur går en avtalsrörelse till?

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

De flesta kollektivavtal gäller för en begränsad tid. Nuvarande kollektivavtal inom vår bransch löper ut under våren 2020. Både arbetsgivarorganisationen och fackförbunden lägger fram yrkanden, det vill säga krav på förändringar i avtalen, innan det att avtalen löpt ut.

Installatörsföretagens styrelse och avdelningen Arbetsmarknad ansvarar för avtalsförhandlingarna på arbetsgivarsidan.

Förhandlingarna under en avtalsrörelse inleds när Installatörsföretagen och respektive fackförbund presenterar sina respektive krav. Ofta krävs sedan flera förhandlingsomgångar innan en uppgörelse om nytt avtal kan träffas. Något som kan ta flera månader.

Coronaviruset har orsakat ett extraordinärt läge på svensk arbetsmarknad. Det gjorde att avtalsrörelsen 2020 sköts upp till hösten. Installatörsföretagen tecknade som en följd av det avtal om prolongering, dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal, med flera av de fackliga organisationerna.