Hoppa till innehåll

Kalendarium

Här presenteras datum för när Installatörsföretagen och fackliga motparter träffas för förhandlingar och för arbete i gemensamma arbetsgrupper.

2019

23 oktober - LO:s representantskapsmöte beslutade kring samordning inför avtalsrörelse 2020. Pappers och Kommunal valde att stå utanför samordningen.

4 november - Facken inom industrin presenterade siffersatta krav inför avtalsrörelsen.

20 december - Parterna inom industrin växlar yrkanden. Förhandlingarna kring det så kallade märket startar. Vad märket blir har stor betydelse för övriga parter på arbetsmarknaden.

2020

Februari

11 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Sveriges Byggnadsarbetarförbund (Byggnads) avseende Teknikinstallationsavtalet.

12 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) avseende Installationsavtalet.

18 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna avseende Tjänstemannaavtalet.

Efter växlande av yrkanden samt en närmare presentation av dessa inleds förhandlingarna mellan Installatörsföretagen och de fackliga motparterna.

Mars

1 mars – Opartisk ordförande (Opo) går in i förhandlingarna på industriavtalet vid denna tidpunkt om parterna inte kommit överens.

Coronaviruset covid-19 sprids och orsakar en pandemi. Med anledning av detta skjuts avtalsrörelsen upp till hösten 2020. Vilka regler och anställningsvillkor som gäller under perioden fram till dess hittar du under ”Vad gäller nu?”.

Oktober

1 oktober – Förhandlingar gällande Industriavtalet återupptas. Installatörsföretagen och SEF återupptar förhandlingarna gällande Installationsavtalet. Installatörsföretagen och Byggnads återupptar förhandlingarna gällande Teknikinstallationsavtalet.

8 oktober – Byte av avtalsyrkanden Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

31 oktober – Industriavtalet, Butiks/Detaljhandelsavtalet och Lageravtalet löper ut.

November

15 november – Installationsavtalet löper ut. Fredspliktsavtalet med Byggnads avseende Teknikinstallationsavtalet löper ut.

30 november – Tjänstemannaavtalet och Telekomavtalet (SEKO-avtalet) löper ut.

December

31 december – Larm- och Säkerhetsteknikavtalet löper ut.