Hoppa till innehåll

Säkerhetsutbildningen Safe Construction

Arbetsmiljö

Säkerhetsutbildningen Safe Construction är obligatorisk för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för från den 1 juli 2021. Har en person som omfattas av kravet inte gått klart utbildningen och erhållit ett godkänt resultat, kan denne utestängas från arbetsplatsen.

Den kostnadsfria utbildningen för säkrare arbetsmiljö gäller för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för. Det innebär att om ditt företag exempelvis anlitats som underentreprenör (UE) av ett byggföretag som är medlemmar i Byggföretagen, så måste personerna som ska utföra arbetet ha gått säkerhetsutbildningen innan de kliver in på bygget.

Hela utbildningens syfte är att vi ska bli en säkrare bransch och skapa en medvetenhet kring arbetsmiljön. Vi får nu en branschstandard med gemensam syn på vad säkerhet på arbetsplatsen innebär. Safe Construction utförs via Byggföretagens utbildningscenter, BUC.

 • Frågor och svar

  Vilka datum gäller?
  Safe Construction blir obligatorisk den 1 juli 2021, men kan (och bör) påbörjas tidigare.

  Vilka arbetsplatser omfattas av kravet?
  Den gäller för alla byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för.

  Varför måste dina medarbetare gå utbildningen?
  Om företaget exempelvis har anlitats som underentreprenör (UE) av ett byggföretag som är medlemmar hos Byggföretagen, så måste personerna som ska utföra arbetet ha gått säkerhetsutbildningen innan de kliver in på bygget.

  Vad händer om företagens medarbetare inte har gått kursen 1/7?
  Om en person som inte har gått kursen ska ut och arbeta på en byggarbetsplats som omfattas av kravet efter halvårsskiftet, då riskerar denne att inte bli insläppt byggarbetsplatsen.

  Hur går utbildningen till?
  Den kan genomföras via mobil, dator eller surfplatta. Alla frågor på alla kapitel måste godkännas och kursen genomförs tills den är helt komplett. Man kan göra den hur många gånger som helst och får nya chanser tills den är godkänd. Man blir dessutom godkänd per kapitel, vilket gör att personen inte behöver göra om hela kursen om denne misslyckas med exempelvis en del.

  Hur lång tid tar det att genomgå utbildningen?
  Den beräknas ta en till två timmar. För den mer erfarne som inte behöver läsa på kan den dock genomföras under 30 minuter.

  Hur länge gäller den?
  Ett godkänt resultat gäller i fem år.

  Vad händer om en person genomgått utbildningen och byter företag?
  Har en medarbetare redan gått kursen när denne arbetade på ett annat företag så gäller den fortfarande. Alla kompetenser registreras på individnivå.

  Hur registreras det hos ID06?
  Efter godkänt resultat måste individen godkänna (hos BUC) att kompetensen får överföras till ID06. När detta är gjort tar det cirka 30 minuter innan den är registrerad på kortet.

  Kan arbetsgivaren se om medarbetarna klarat kursen?
  I ID06 kompetensdatabas kan man se om sina anställda har gått utbildningen eller inte, samt när och om den är avslutad.

  Vem berörs?
  Kravet gäller för samtliga personer som är verksamma på byggarbetsplatser som Byggföretagens medlemmar ansvarar för, såväl arbetare som lärlingar och APL-elever.

  Det gäller dock inte för:

  • Studiebesökare
  • Myndighetsutövare
  • Chaufförer som vistas under kortare tid
  • Besökare till byggarbetsplatsens kontorsetableringar

  Hur bokas kursen?
  buc.se/utbildningar/safe-construction-training-svenska/ Följande behövs vid registreringen:

  • Företagets organisationsnummer måste anges. Står på ID06-kortet.
  • Boka in sig själv med e-post eller bank-id.
  • Boka in kollegor eller medarbetare. En bokningsbekräftelse kommer då via mejl. Om denne inte har ett registrerat konto hos BUC skickas en personlig länk till e-postadressen.
  • Är det många på företaget som ska gå kursen? Så många att det är ohanterligt att skriva in alla? Då kan BUC hjälpa till, kontaktuppgifter: buc.se/kontakt

  Vem är ansvarig ute på arbetsplatsen?
  Om det finns en totalentreprenör för bygget så bär denne det yttersta ansvaret för att alla på arbetsplatsen har kompetensen. De personer som inte har det riskerar att inte få komma in på byggarbetsplatsen. Kravet kan även komma att krävas i exempelvis upphandlingar eller för generella regler för arbetsplatsen.

  Gäller tidigare kurser?
  Har man tidigare gått utbildningen ”En säker arbetsplats” behöver man ändå gå denna kurs för att få kompetensen registrerad på sitt ID06.

Ta reda på mer om utbildningen

Relaterade nyheter
 • Vill du komma in på bygget även efter sommaren?

  Nyhet

  Många i installationsbranschen kommer att beröras när den nya säkerhetsutbildningen Safe Construction blir obligatorisk den 1 juli 2021. Här går vi igenom vad du och dina medarbetare måste göra innan dess – annars riskerar ni att inte kunna utföra alla arbeten efter halvårsskiftet.

 • Obligatorisk säkerhetsutbildning för arbete hos Byggföretagens medlemsföretag

  Nyhet

  Byggföretagens styrelse har beslutat att från och med 1 juli 2021 ska Safe Construction Training vara obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser som Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för, eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Det gäller alltså även de av Installatörsföretagens medlemmar som är verksamma där.