Hoppa till innehåll

Riskbedömning

Arbetsmiljö

En mycket viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är riskbedömning av arbetsmiljön. Här identifierar och bedömer man om riskerna är så allvarliga att de behöver åtgärdas. Kan riskerna åtgärdas direkt görs det, annars flyttar riskerna över i en åtgärdsplan.

Klicka på bilden för att se den större.

Ett viktigt verktyg vid riskbedömning är checklistor, läs mer om det här:

Checklistor - arbetsmiljö

Återkommer risker i vissa arbetsmoment tar arbetsgivaren fram en rutin för hur man gör dessa moment.

För att säkerställa att riskerna har varit effektiva bör åtgärderna för att minska risken följas upp regelbundet och eventuellt korrigeras.

Mer information

Läs mer om riskbedömning här: