Hoppa till innehåll

Gravida

Arbetsmiljö

Gravida och ammande kvinnor kan i de allra flesta fall fortsätta att arbeta under graviditeten utan att de eller deras barn löper risk för ohälsa. Detta förutsatt att de regler som finns för arbetsmiljön följs.

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna eller kan vara olämpliga för gravida och ammande kvinnor. Det är till exempel förbjudet för gravida kvinnor att arbeta med bly, och det kan vara olämpligt att lyfta tungt. Arbetsgivaren har ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ska göra riskbedömningar som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningen ska göras i samverkan mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

Viktigt med riskbedömning rätt omgående

Det är viktigt att rätt så omgående göra en riskbedömning så att man tar bort eller minimerar de risker man kan förutse. Det kan därför vara bra att redan i förväg ha tänkt igenom vilka anpassningar och omplaceringar som kan bli aktuella.

Finns det risker, är arbetsgivaren skyldig att i möjligaste mån anpassa arbetet efter den gravidas behov. Det kan till exempel vara att utesluta skadliga arbetsmoment, hitta alternativa arbetsuppgifter eller tillfällig omplacering.

Går det inte att hitta en lämplig lösning på arbetsplatsen, finns det möjlighet för den gravida att ansöka om graviditetspenning. På Försakringskassans hemsida kan du läsa om villkoren för graviditetspenning.

Användbara länkar om gravida och ammande arbetstagare

Arbetsmiljöverket, sök på gravida

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), föreskrifter

Arbetsmiljöupplysningen

Försäkringskassan

Mall för riskbedömning hittar du här