Hoppa till innehåll

Säker och ergonomisk arbetsmiljö för installatören

Arbetsmiljö

Här kan du ladda ner skriften ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” med tillhörande checklista. I skriften beskrivs de mått och förutsättningar som krävs för att samtliga installationsdiscipliner ska kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Arbetsmiljön för dina medarbetare är mycket viktig. Idag styrs den ofta av hur väl och genomtänkt projekteringen genomförts, samt vilka krav som har ställts på projektens projektörer. Det måste förändras.

Med skriften som hjälpmedel kan arbetsmiljöarbetet underlättas redan i skisstadiet. Inte bara för dig som arbetsgivare, utan även för arkitekten, projektören, byggherren, konsulten och övriga entreprenörer som har stor påverkan för arbetsmiljön ute på byggarbetsplatserna.

Med alla installationsdiscipliner på ett ställe

Installationer av olika slag samverkar ofta där dess montörer och driftpersonal många gånger arbetar inom samma arbetsområden, varför samordning av disciplinerna är viktig.

Den nya installationsskriften är främst avsedd att användas vid projektering av nya byggnader och vid större ombyggnationer eller vid förändringar av befintliga byggnader. Kravet på att ta med arbetsmiljön redan vid driftsfasen kommer även att förtydligas i samband med revideringen av ”Bygg och Anläggningsföreskriften”. Detta finns även beskrivet i Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöföreskrift AF 2020:1 om arbetsplatsens utformning, som gäller från den 1 januari 2021.

Uppdaterad skrift

Detta är en uppdatering av den befintliga skriften ”Rätt arbetsmiljö för vvs-montörer och driftpersonal”, som tidigare är framtagen av VVS Företagen. Detta är den tredje utgåvan som ersätter den tidigare vvs-skriften. Den stora skillnaden från tidigare är att den nu är heltäckande för hela installationsbranschen.

Här kan du ladda ner skriften. Ta även del utav checklistan som du kan använda som hjälp i att säkerställa att installatörens arbetsmiljö är ergonomisk och säker.

Om projektet

Projektet är en samproduktion av flera parter för att täcka in hela installationssektorn och omfattar både installations- och driftskedets arbetsmiljö.

Installatörsföretagen har lett arbetet framåt tillsammans med stort stöd från Svenska kyl- och värmepumpföreningen, Isoleringsfirmornas Förening, Plåt- och Ventföretagen och Svensk Ventilation. Finansiering har bland annat skett genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Elteknikbranschens utvecklingsfond ETU, Kylbranschens Samarbetsstiftelse KYS och Lindabfonden.