Hoppa till innehåll

Elsäkerhet vid arbete – EvA

Arbetsmiljö, Visa alla

Elsäkerhet vid arbete omfattar de elrelaterade arbetsmiljörisker och säkerhetsåtgärder som du som elektriker eller annan yrkesverksam behöver hantera i ditt arbete. Det är alltså inte bara elektriker som omfattas, utan alla som på något sätt kan komma i kontakt med el i sitt arbete. Till din hjälp finns branschanvisningen EvA.

Bakgrund

Tidigare har elsäkerhet vid arbete reglerats genom europanormen SS-EN 50110-1 samt i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 – en föreskrift som nu har dragits in. Efter den 1 november 2021 ses elsäkerhet vid arbete som en ren arbetsmiljöfråga, med Arbetsmiljöverket som enda tillsynsmyndighet.

För att uppnå en god arbetsmiljö avseende skydd mot strömgenomgång och ljusbåge i samband med att arbeten utförs där det finns risk för elfara, har vi på Installatörsföretagen tagit fram verktyg för att stötta detta. En branschanvisning som bland annat innefattar webbmallar har tagits fram med namnet ”Elsäkerhet vid arbete”, även kallad EvA.

Branschanvisningen EvA

EvA_omslag.PNGI branschanvisningen beskrivs hur en yrkesverksam person ska arbeta säkert vid och i anslutning till elanläggningar. Med hjälp av en bok, dokumentmallar och utbildning kan företaget skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att ingen blir skadad på jobbet. I och med att den här delen regleras av arbetsmiljölagen från den 1 november 2021 tydliggörs samtidigt arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

 • Elsäkerhetsarbete är uppdelat i två delar

  Anläggningssäkerhet

  Lagstiftning som ska säkerställa att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra och som regleras av elsäkerhetslagen och Elsäkerhetsverket. Det handlar om att anläggningen ska vara säker för person, husdjur och egendom. Exempelvis att ingen ska få ström i sig eller att huset inte brinner ner på grund av felaktigheter i anläggningen.

  Personsäkerhet

  I denna del ingår elsäkerhet vid arbete. Det handlar om arbetstagarens arbetsmiljö och hur skada på grund av strömgenomgång eller ljusbåge ska kunna undvikas. Ingen yrkesverksam person ska skadas under utförandet av ett arbete. Det omfattar elektrikern, montören och elinstallatören men även andra yrkesverksamma som arbetar i verksamheter som kan utsättas för elektriska riskkällor, exempelvis snickare, lokalvårdare, driftpersonal, målare, mattläggare med flera.

  I den sistnämnda delen av elsäkerhetsarbetet, personsäkerhet, är där EvA ska tillämpas.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en säker arbetsmiljö så att ingen skadas av strömgenomgång eller ljusbåge på sin arbetsplats.

Utbilda dig och dina medarbetare i den nya branschnormen

För att du ska kunna ta till dig den nya branschanvisningen erbjuder vårt utbildningsbolag INSU kurser där du får lära dig allt som står i boken. Genom kursen erhåller du de kunskaper som du behöver för att kunna bedriva ditt arbete på ett säkert sätt utan att skadas av strömgenomgång eller ljusbåge på din arbetsplats. Efter genomförd och godkänd kurs får du också ett personligt certifikat.

Du måste vara inloggad medlem för att kunna ta del av all nedan information.

Logga in