Hoppa till innehåll

YA i korthet för VVS och isolering

Arbetsgivarfrågor

Det centrala kollektivavtalet som Installatörsföretagen (VVS Företagen) och Byggnads har ingått baseras på Utbildningsavtalet som innehåller krav på utbildning och färdighetsträning.

I Utbildningsavtalet tillsammans med VVS-YN:s regelverk framgår lärlingstidens utformning och innehåll samt hur utbildningsperioden ska utformas fram till dess att branschprov utförs.

Ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställning beviljas utifrån följande förutsättningar:

  1. Den anställde under utbildning eller företagslärling som företaget tänker ansöka om stöd för får inte redan vara anställd. Arbetsförmedlingen måste bevilja ansökan innan personen påbörjar sin anställning.
  2. De som anställs ska tillhöra någon av följande kategorier: - Ungdomar 15–24 år (utan relevant yrkeskunskap eller som är varit arbetslösa i minst 90 dagar) - Nyanlända personer över 25 år - Långtidsarbetslösa personer över 25 år
  3. Kraven i Utbildningsavtalet för anställning måste vara uppfyllda.
  4. Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöra handledning eller utbildning, vilket uppfylls då arbetsgivaren följer VVS-YN:s utbildningsplaner för respektive yrkeskategori.
  5. Anställning ska ske utifrån anställningsformerna i Utbildningsavtalet och omfatta en anställningstid på minst 6 månader.
  6. Det ekonomiska stöd som beviljas utgår för minst 6 månader och för maximalt upp till 12 månader.

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!