Hoppa till innehåll

YA i korthet för kyla och sprinkler

Arbetsgivarfrågor

Det centrala kollektivavtalet som Installatörsföretagen (VVS Företagen) och Byggnads har ingått om yrkesintroduktion möjliggör för arbetsgivare som ska anställa personer i syfte att bli kyltekniker/kylmontör och sprinklermontör att få ekonomiskt stöd under en period upp till 12 månader.

Ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställning beviljas utifrån följande förutsättningar:

  1. Den person som företaget tänker ansöka om stöd för får inte redan vara anställd. Arbetsförmedlingen måste bevilja ansökan innan personen ifråga får påbörja sin anställning.
  2. De som anställs ska tillhöra någon av följande kategorier: - Ungdomar 15–24 år (utan relevant yrkeskunskap eller som varit arbetslösa i minst 90 dagar) - Nyanlända personer över 25 år - Långtidsarbetslösa personer över 25 år.
  3. Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning. För att uppfylla detta krav har Installatörsföretagen tagit fram branschanpassade mallar som kan användas vid upprättandet av den individuella utbildnings-/handledningsplanen. Mallarna finns att ladda ned här.
  4. Anställning ska ske utifrån anställningsformerna i Teknikinstallationsavtalet och omfatta en anställningstid på minst 6 månader.
  5. Det stöd som beviljas utgår för minst sex månader och för maximalt upp till 12 månader.

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!