Hoppa till innehåll

Yrkesintroduktionsanställning Installationsavtalet (el)

Arbetsgivarfrågor

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (YA-anställningar) ställer krav på att det ska finnas ett centralt YA-avtal för att stöd ska kunna sökas. Installatörsföretagen (EIO) och SEF har två centrala kollektivavtal om YA.

Lärlingar

Det centrala avtalet baseras på Yrkesutbildningsavtalet som innehåller krav på utbildning och färdighetsträning enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnds (ECY) regelverk och reglerar antagandet av lärlingar till elektrikeryrket, lärlingstidensutformning och innehåll, utbildning och lön under lärlingstiden. Arbetsgivare som följer Yrkesutbildningsavtalet kan därför ansöka om YA-stöd för elektrikerlärlingar. Stöd för yrkesintroduktion beviljas utifrån följande förutsättningar för lärlingar

 • Den lärling som företaget tänker ansöka om YA-stöd för får inte redan vara anställd. Arbetsförmedlingen måste bevilja ansökan innan lärlingen börjar arbeta..
 • Lärlingen som ska anställas ska vara under 25 år . Det innebär att företaget kan ta del av det ekonomiska tillskottet under hela lärlingstiden på normalt sett 1 600 timmar.
 • Arbetsgivare får endast anställa lärling som genomgått El- och energiprogrammet med godkända betyg enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).
 • Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning, vilket uppfylls då arbetsgivaren följer ECYs utbildningsplan.
 • Lärlingen som stödet beviljas för ska sakna relevant yrkeserfarenhet , vilket i praktiken innebär att lärlingen inte gjort klart hela lärlingstiden och kvalificerat sig för ECYcertifikat.
 • Stödet beviljas för minst sex månader och max 12 månader.

ETG-utbildade ungdomar

Installatörsföretagen (EIO) och SEF har den 4 maj 2015 ingått ett kollektivavtal om yrkesintroduktion som möjliggör att få ekonomiskt stöd för ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETG-konceptet. Dessa anställs som tidigare men för tiden som arbetsgivaren får stöd för yrkesintroduktion finns ett krav på arbetsgivaren att handleda/utbilda medarbetaren. Stöd för yrkesintroduktion beviljas utifrån följande förutsättningar för ETG-utbildade

 • Den ungdom som företaget tänker ansöka om YA-stöd för får inte redan vara anställd. Arbetsförmedlingen måste bevilja ansökan innan ungdomen börjar arbeta.
 • Ungdomen som ska anställas ska vara under 25 år .
 • Arbetsgivare får endast anställa ungdom som har slutfört treårig utbildning på gymnasienivå enligt ETG:s koncept som innefattar dels en teoretisk gymnasieutbildning (baserad på EL-och Energiprogrammet, inriktning EL-teknik), dels en praktisk utbildning som integreras i skoltiden genom omfattande praktik.
 • Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning. För detta har EIO och SEF tagit fram en branschanpassad mall som ni som arbetsgivare kan använda som utgångspunkt för den individuella handlednings-/utbildningsplan ni ska upprätta. Mallen finns att ladda ner här.
 • Ungdomen som stödet beviljas för ska sakna relevant yrkeserfarenhet , vilket normalt sett innebär att ungdomen ska vara nyexaminerad.
 • Stödet beviljas för minst sex månader och max 12 månader.
Mer om YA på Installationsavtaletsområde

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!