Hoppa till innehåll

Sjukdom och rehabilitering

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Sjuklöneperiod, sjukanmälan och karens

Arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar för de första 14 dagarna av en sjukledighet och ett rehabiliteringsansvar åter i yrket för sina anställda. Rätten till ledighet från arbetet på grund av sjukdom och rätten till sjuklön från arbetsgivaren regleras av sjuklönelagen och av bestämmelser i kollektivavtalet. Och det är arbetsgivaren som bedömer, utifrån läkarintyget, om det går att erbjuda andra arbetsuppgifter eller om arbetsförmåga är så nedsatt att den anställde inte kan utföra något arbete.

Arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens yrkesinriktade rehabilitering innebär att vidta åtgärder som syftar till att den anställde skall kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Ansvaret för den anställdes rehabilitering åter i yrket gäller oavsett om den olycka eller sjukdom den anställde har råkat ut för har skett på fritiden eller på arbetet. Det kan handla om rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering.

MEDLEMSSIDA

Du måste logga in för att se innehållet

Denna sida innehåller mer information som är tillgänglig för Installatörsföretagens medlemmar. Logga in nedanför för att komma åt all information, underliggande sidor och blanketter.

Eller kontakta våra företagsrådgivare för att bli medlem.

  • Kollektivavtal och branschinfo
  • Rådgivning, guider och handböcker
  • Dokumentmallar och blanketter

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!