Hoppa till innehåll

Löner och ersättning

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Här kan du läsa om lönespecifika frågor så som lönepolicy, lönekartläggning, lönestatistik, den årliga lönerevisionen samt ett hjälpmedel för en styrke- och svaghetsanalys.

Andra hjälpmedel för individuell och differentierad lönesättning återfinns under respektive löneavtal i kollektivavtalen, se lönerevision nedan.

Lön är en ersättning för utfört arbete, löneutgifterna är ofta en av företagets största utgifter. Påfallande ofta ser man att företag lägger ner stora ansträngningar på att jaga kostnader i kronor och ören. Samtidigt som samma företag slentrianmässigt betalar ut stora belopp i lön varje månad utan att reflektera över om dessa pengar används på mest effektiva sätt.

Utformningen av lön och lönevillkor kan skapa incitament och ge motivation åt de anställda att utvecklas, förkovra sig i sitt arbete och skapa goda arbetsprestationer och arbetsglädje. Hur lönerna sätt kan påverka företagens lönsamhet, produktivitet och tillväxt och därmed även möjligheten att betala goda löner.

Lön är en viktig fråga för så väl medarbetare som för företag.

Mer om löner
MEDLEMSSIDA

Du måste logga in för att se mer innehåll

Denna sida innehåller mer information som är tillgänglig för Installatörsföretagens medlemmar. Logga in nedanför för att komma åt all information, underliggande sidor och blanketter.

Eller kontakta våra företagsrådgivare för att bli medlem.

  • Kollektivavtal och branschinfo
  • Rådgivning, guider och handböcker
  • Dokumentmallar och blanketter

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!