Hoppa till innehåll

Lagkravet du tjänar på att jobba med

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Du som arbetsgivare har skyldighet att uppfylla de krav Diskrimineringslagen ställer. Nyttan med det här arbetet är att det också stärker din attraktionskraft som arbetsgivare och leverantör.

Genom att aktivt jobba med jämställdhet:

  • uppfyller du de krav lagen ställer
  • får du lättare att anställa nya och behålla medarbetare
  • skapar du möjligheter för nya affärer och bättre ekonomi

Enkla guider som hjälper dig göra rätt från början

Börja med att titta på introduktionsfilmen till guiden om aktiva åtgärder mot diskriminering, så får du en bra överblick över vad du måste göra och hur det går till.

Du som arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen ett ansvar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet – oavsett diskrimineringsgrund. I Diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder handlar om att du tillsammans med de anställda ska identifiera och undanröja risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i din verksamhet. Arbetet med aktiva åtgärder ska göras fortlöpande i fyra steg inom fem områden baserat på alla sju diskrimineringsgrunderna.

I arbetet ingår också att du ska främja en jämn könsfördelning och genomföra en årlig lönekartläggning. Du ska även ta fram, följa upp samt utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet. Arbetsgivare med mellan tio till 24 anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. För arbetsgivare med färre än tio anställda finns det enligt Diskrimineringslagen inget krav på dokumentation. Vår rekommendation till dig är att ändå dokumentera arbetet. På så vis är det lättare att visa hur företaget uppfyller lagens krav.

Följ guiderna steg för steg och säkerställ att du följer lagkraven

Här kan du löpande ta del av de exempel och tips som ges, som checklistor och e-utbildningen om lönekartläggning.

Kostnadsfritt hjälpmedel tar dig ett steg vidare

Ett utmärkt sätt att jobba med respekt och inkludering i bransch och företag, i syfte att stärka attraktionskraften för ditt företag och utveckla ledarskapet, är ett kostnadsfritt verktyg som heter Respekttrappan. Respekttrappan bidrar till ökad förståelse för hur normer, värderingar och jargonger är kopplat till möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla kompetens.

Respekttrappan är framtagen av Make Equal tillsammans med SBAB. Verktyget är lätt att använda, gratis och tillgängligt digitalt.

7 små steg för stor förändring, klicka här för att komma till Respekttrappan.

Ditt stöd som medlem

Behöver du arbetsrättslig rådgivning är du alltid välkommen att kontakta en företagsrådgivare på telefonnummer 08-762 75 10 eller via mejl radgivning@in.se.

Vi har också tecknat ett ramavtal med grundarna till Respekttrappan, så vill du ha stöd och hjälp kan Make Equals erfarna jämlikhetskonsulter skräddarsy insatser för ditt företag. Make Equal erbjuder kompletterande tilläggstjänster till verktyget, bland annat handledning och kompetensförstärkning av samtalsledare.

Du hittar ditt ramavtal hos IN Rabatt.

Din röst i debatten

Installatörsföretagen representerar dig som medlem i flera forum för jämställhet och mångfald. Vi driver även flera samarbeten för att få fler att söka sig till, och stanna kvar i, installationsbranschen. Bland annat har vi initiativet Upplyst tillsammans med Elektrikerna.