Hoppa till innehåll

Dataskyddsförordningen GDPR/ PuL

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Dataskyddsförordningen, GDPR, bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Reglerna ställer höga krav på dina rutiner och processer för en säker hantering av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen, PuL 25 maj 2018.

Spela video

Personuppgifter är information som kan kopplas till fysiska personer, till exempel dina anställda och kunder.

De fem viktigaste förändringarna i dataskyddsförordningen är:

  • Stärkta rättigheter för den enskilde exempelvis när det gäller kravet på information och rätten till radering av personuppgifter
  • Krav på att rapportera personuppgiftsincidenter
  • Krav på ett behandlingsregister
  • Högre krav på utformning av ett samtycke
  • Införande av sanktionsavgifter

Största skillnaden mot PuL är att det nya regelverket kräver mer ordning och reda ditt företags hantering av personuppgifter. Medan grunderna för när du får behandla personuppgifter till största delen är densamma.

För att ditt företag ska kunna förbereda sig redan nu och anpassa verksamheten till de nya reglerna har Installatörsföretagen utvecklat följande hjälpmedel, för dig som är medlem.

För att kunna se allt innehåll, behöver du logga in.

Läs mer i skrift från Svenskt Näringsliv

I Svenskt Näringslivs skrift Företagen och dataskyddsförordningen kan du läsa mer om hur de nya reglerna kan påverka ditt företag.

Datainspektionen

Datainspektionen kommer att vara tillsynsmyndighet rörande dataskyddsförordningen. Det är på deras hemsida, www.datainspektionen.se, som du i första hand hittar information om det nya regelverket. Installatörsföretagen kommer i vissa delar att länka till information och verktyg hos Datainspektionen men även ta fram visst stödmaterial som kan vara särskilt relevant för dig och ditt företag.

Nyheter om GDPR

Ett år med GDPR

20 maj 2019

GDPR Dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 maj 2018. Det är den förordning som bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Nu har ett år gått sedan införandet, har du koll på vad som gäller? För att underlätta för dig har vi samlat en massa information som ...

Vad är ett behandlingsregister?

26 juni 2018

GDPR Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på företag som är personuppgiftsansvariga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter, ett så kallat behandlingsregister. Dessa register ska upprättas skriftligen och hållas uppdaterade.

GDPR och fackliga motparter

04 juni 2018

GDPR Ni som företag lämnar ut en hel del uppgifter till era fackliga motparter i olika frågor. Det kan röra sig om uppgifter som lämnas utifrån vad som sägs i något av kollektivavtalen, exempelvis bilaga 19 i Installationsavtalet och § 6 mom 18 i Teknikinstallationsavtalet, ...

Hann du med GDPR?

25 maj 2018

GDPR Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vi har därför samlat information om GDPR, så att du som medlem ska kunna ta del av informationen på ett så smidigt sätt som möjligt.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!