Hoppa till innehåll

Dataskydd och integritet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

I sin roll som arbetsgivare hanterar företag en rad olika personuppgifter i sin verksamhet. Inför, under och efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella. Dataskyddsförordningen, GDPR, är en viktig del av regelverket kring hur du som arbetsgivare får behandla arbetstagares personuppgifter.

Arbetsgivare behöver hantera en mängd uppgifter om arbetstagare inför, under och efter dennes anställning. All information som kan knytas till en fysisk person är så kallade personuppgifter. Det finns en mängd regler kring hur sådana uppgifter får hanteras.

Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn

Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) är tillsynsmyndighet rörande dataskyddsförordningen. Det är på deras hemsida, http://www.imy.se, som du i första hand hittar information om vad som gäller vid hanteringen av personuppgifter.

För att kunna se allt innehåll, behöver du logga in.

Nyheter om GDPR

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten

04 januari 2021

GDPR Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Företags eventuella hänvisningar till myndigheten i policys eller liknande behöver justeras från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ett år med GDPR

20 maj 2019

GDPR Dataskyddsförordningen GDPR infördes den 25 maj 2018. Det är den förordning som bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Nu har ett år gått sedan införandet, har du koll på vad som gäller? För att underlätta för dig har vi samlat en massa information som ...

Vad är ett behandlingsregister?

26 juni 2018

GDPR Dataskyddsförordningen, GDPR, ställer krav på företag som är personuppgiftsansvariga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter, ett så kallat behandlingsregister. Dessa register ska upprättas skriftligen och hållas uppdaterade.

GDPR och fackliga motparter

04 juni 2018

GDPR Ni som företag lämnar ut en hel del uppgifter till era fackliga motparter i olika frågor. Det kan röra sig om uppgifter som lämnas utifrån vad som sägs i något av kollektivavtalen, exempelvis bilaga 19 i Installationsavtalet och § 6 mom 18 i Teknikinstallationsavtalet, ...

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!