Hoppa till innehåll

Nationaldagen – ledighet och lön

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

I Installatörsföretagens kollektivavtal finns olika ledighets- och ersättningsregler för nationaldagen. I år infaller nationaldagen på en söndag, som normalt är en arbetsfri dag. Här får du veta vad som gäller då.

När nationaldagen infaller på en söndag, vilket normalt är en arbetsfri dag, innebär det, för de olika kollektivavtalen, följande avseende:

Ledighet

 • Tjänstemannaavtalet

  Tjänstemannaavtalet ger tjänstemännen rätt till en annan ledig hel dag utan löneavdrag som förläggs enligt överenskommelse innan kalenderårets slut. (§ 9 mom 4).

 • SEKO-avtalet

  SEKO-avtalet innebär att montörerna ska få en annan ledig dag utan löneavdrag, om inte annat avtalas lokalt. (§ 6 mom 1).

 • Larm & Säkerhetsteknikavtalet

  Larm & Säkerhetsteknikavtalet innebär att medarbetarna det ska få en annan ledig dag utan löneavdrag, om inte annat avtalas lokalt. (Kap 5 § 9).

 • Lageravtalet

  Lageravtalet innebär att lagerpersonal med 40 timmars arbetsvecka, när Nationaldagen infaller på en lördag eller söndag, får en extra ledig dag i maj eller juni. (För övriga görs en proportionering.) Dagen ska läggas ut i anslutning till helg. (Kap 6 § 2)

Ingen extra ledighet

 • Installationsavtalet

  Installationsavtalet, som gäller för Elmontörer och övriga, ger ingen extra arbetsfri vardag. 2021 uppfylls inte förutsättningarna för så kallad klämdag. (Kap 5 § 1a)

 • Teknikinstallationsavtalet

  Teknikinstallationsavtalet, för Kyl- och VVS montörer som omfattas av detta utgår ingen ytterligare arbetsfri vardag. (§ 4 mom 1)

 • Plåt- och ventilationsavtalet

  Plåt- och ventilationsavtalet, ventilationsmontörer som omfattas av detta arbetar normalt inte söndagar. Ingen ytterligare arbetsfri dag ges. (§ 2 p 16)

 • Butikavtalet

  Butikavtalet har inga andra regler, för butiksarbetare gäller ordinarie arbetstidsschema (§ 6)

Lön

Alla månadsavlönade medarbetare bibehåller sin lön.

I normalfallet gäller att månadsavlönade bibehåller sin ordinarie lön (så kallad helglön ingår i månadslönen) under nationaldagen oavsett vilken veckodag den infaller. Men med tillägg av eventuella i kollektivavtalen definierade ob- eller övertidstillägg om arbete utförs just den helgdagen.

I övrigt gäller om extra ersättning vid arbete söndagen den 6 juni för

 • Elmontörer

  Elmontörer samt övriga som omfattas av IS-avtalet och är skiftgående personal så innebär det att arbete på själva nationaldagen ersätts som storhelg. (7 kap 9 § 3 p.)

 • Vvs-, kyl- och isolerings montörer

  Vvs-, kyl- och isolerings montörer som är timavlönade, och omfattas av TIA avtalet, arbetar normalt inte söndagar. Förutsättningen för helglön (dvs bibehållen lön) för Nationaldagen är att arbetstagaren arbetat (för arbetstagaren gällande full arbetstid) närmast före och efter helgdagen Nationaldagen. (§ 4 mom 1)

 • Ventilationsmontörer

  Ventilationsmontörer som omfattas av Plåt- och ventilationsavtalet, arbetar normalt inte söndagar. Förutsättningen för bibehållen lön är att arbetstagaren arbetat (för arbetstagaren gällande full arbetstid) närmast före och efter helgdagen Nationaldagen ( § 2 p 10)

 • Lagerpersonal

  Lagerpersonal som avlönas med timlön i enlighet med Lageravtalet, Vid arbete söndag kan reglerna för helgdagsersättning i kollektivavtalet gälla. (Kap 6 § 2)

 • Butikspersonal

  Butikspersonal, som omfattas av avtalets arbetstidsbestämmelser, får om de är schemalagda på nationaldagen ob-tillägg eller övertidsersättning enligt Butiksavtalets regler (§§ 8-9)

 • Anställda som omfattas av SEKO-avtalet

  Anställda som omfattas av SEKO-avtalet att det utgår särskilda ersättningar, vid arbete på nationaldagen, sk obekvämstillägg, se avtalet (Kap 10)

 • Anställda som omfattas av Larm- och Säkerhetsavtalet

  Anställda som omfattas av Larm- och Säkerhetsavtalet att det finns ersättningsregler när arbete utförs på nationaldagen, se avtalet (Kap 10)

Om du har frågor om den här informationen så kontakta gärna er Företagsrådgivare, eller avdelning Arbetsmarknad, på Installatörsföretagen som nås via växelnumret 08-762 76 00.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!