Hoppa till innehåll

Nationaldagen en måndag – ledighet och lön

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Då Nationaldagen infaller på olika veckodagar varierar ledighets- och ersättningsreglerna från år till år. Dessutom skiljer sig det åt mellan de olika Kollektivavtalen. Detta beror på att bytet av helgdag, då Nationaldagen ersatte Pingstdagen (som alltid var en måndag), fick lösas i avtalsrörelsen.

I år infaller nationaldagen på en måndag. Här får du veta vad som gäller då.

När nationaldagen infaller på en måndag, som annars är en arbetsdag, innebär det följande, för de olika kollektivavtalen:

Ledighet

Nationaldagen är en av de allmänna helgdagarna i Sverige. Och är i normalfallet en helt ledig dag för alla anställda som omfattas av:

 • Installationsavtalet
 • Teknikinstallationsavtalet
 • Tjänstemannaavtalet
 • SEKO-avtalet
 • Larm & Säkerhetsteknikavtalet
 • Lageravtalet (om det inte arbetas skift)

Egna regler

 • Butikavtalet
  För butiksarbetare gäller ordinarie arbetstidsschema (§ 6),
  Butikavtalet är speciellt med möjlighet att förlägga arbetstidsschemat alla dagar. Har ni på företaget satt ett schema som innebär stängd butik och ledigt Nationaldagen så gäller det. Är butiken öppen så arbetar schemalagd anställd.

Ingen extra ledighet när Nationaldagen infaller en måndag

När helgdagen infaller på en måndag uppfylls inte förutsättningarna för klämdagar eller andra kompenserande ledigheter i kollektivavtalen.

Lön

Alla månadsavlönade medarbetare bibehåller sin lön.

Timavlönade som omfattas av Teknikinstallationsavtalet ( se § 4 mom 1) eller Plåt och Vent avtalet (se § 2 p 16) har sk helglön. Timavlönade enligt Lageravtalet har helgdagsersättning, se Lageravtalet 6 kap 2 §. Förutsättningen för bibehållen lön är att arbetstagaren arbetat (för arbetstagaren gällande full arbetstid) arbetsdagarna närmast före och efter helgdagen Nationaldagen

I normalfallet gäller att månadsavlönade bibehåller sin ordinarie lön (så kallad helglön ingår i månadslönen) under nationaldagen oavsett vilken veckodag den infaller. Men med tillägg av eventuella i kollektivavtalen definierade ob- eller övertidstillägg om arbete utförs just den helgdagen.

Extra ersättning

Om en anställd beordras arbeta måndagen den 6 juni, dvs Nationaldagen, finns regler för Extra ersättning:

 • Elmontörer
  För elmontörer samt övriga som omfattas av Installationsavtalet och är skiftgående personal så innebär det att arbete på själva nationaldagen ersätts som storhelg. Läs mer i Installationsavtalet 7 kap 9 § 3 p.
 • VVS-, kyl och isoleringsmontörer
  För timavlönade finns regler om när helglön kompletteras med, eller ersätts med lön i Teknikinstallationsavtalet § 4 mom 1.
  Reglerna om övertidsersättning för arbetad tid på Nationaldagen finns i Teknikinstallationsavtalet § 3 mom 3.1
 • Ventilationsmontörer
  Reglerna för ersättning till ventilationsmontörer som arbetar på Nationaldagen finns i Plåt- och ventilationsavtalet i § 2.
 • Tjänstemän
  Som arbetar helgdag som infaller måndag-fredag kompenseras enligt övertidsreglerna för ”annan tid” Tjänstemannaavtalets § 5, mom 2.
 • Lagerpersonal
  Lagerpersonal som arbetar på Nationaldagen ersätts i enlighet med Kap 6 § 2 och 1 6 i Lageravtalet.
 • Butikspersonal
  Butikspersonal, som omfattas av avtalets arbetstidsbestämmelser, får om de är schemalagda på nationaldagen ob-tillägg eller övertidsersättning enligt Butiksavtalets regler som finns i avtalets §§ 8 - 9.
 • Anställda som omfattas av SEKO-avtalet
  De särskilda ersättningarna, som gäller vid arbete på nationaldagen sk obekvämstillägg, hittar du i avtalets Kap 10.
 • Anställda som omfattas av Larm- och Säkerhetsavtalet
  Ersättningsregler när arbete utförs på nationaldagen finns i avtalets kapitel 10.

Har du frågor?

Ring oss på Installatörsföretagens servicetelefon 08-762 75 10 helgfri måndag-fredag kl. 8-16. Här får du hjälp med det mesta av företagsrådgivarna.

Du kan också mejla din fråga till radgivning@in.se eller medlem@in.se.