Hoppa till innehåll

Frånvaro

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Arbetstagarens frånvaro från arbetet kan vara lovlig och beviljad av arbetsgivaren, oftast önskad med stöd av lagstiftning eller kollektivavtal.

Det kan röra sig om semester, sjukledighet, beviljad frånvaro utan löneavdrag (kallat permission) eller ledighet utan lön, så kallad tjänstledighet av olika slag såsom föräldraledighet med stöd av lag eller kollektivavtalsbestämmelser. Det kan också vara tjänstledighet utan annat stöd än arbetsgivarens goda vilja. Oavsett vilket är det klokt att

  • reda ut vilken slags ledighet som den anställde önskar
  • om det möter hinder i produktionen eller
  • om det kan vara möjligt att bevilja frånvaro och
  • om det finns stöd för ledigheten i lagar eller i kollektivavtalen.

Bra är att ha rutinen att ledighetsansökan alltid ska göras skriftligt och på företagets blankett.

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!