Hoppa till innehåll

MBL och facklig förtroendeverksamhet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Den primära förhandlingsskyldigheten innebär en skyldighet för arbetsgivaren att på eget initiativ förhandla med sin fackklubb innan arbetsgivaren får fatta vissa viktiga beslut i sin verksamhet.

Medbestämmandelagen
Medbestämmandelagen (MBL) tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. MBL-frågor är allt som rör anställningsvillkoren för enskilda arbetstagare samt frågor om...
Lagen om facklig förtroendeman
De fackliga förtroendemännens rättigheter och skyldigheter regleras i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).
Skadestånd
Arbetsgivare som bryter mot lagen riskerar att dömas till skadestånd. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig vid åsidosättande av fackets tolkningsföreträde, även om...
Politisk verksamhet på arbetsplatsen
Vid valmöten och besök av politiker, vad svarar du? Det blir i dessa situationer ofta aktuellt med frågor om vilka rättigheter fackliga företrädare har att agera politiskt på...

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!