Hoppa till innehåll

Kollektivavtal inklusive guider

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.

Installatörsföretagen, EIO och VVS Företagen, tecknar kollektivavtal med flera fackliga organisationer. Avtalen är bindande för alla som är medlemmar i organisationerna. Ett företag som är medlem i Installatörsföretagen blir bundet av de kollektivavtal som organisationen tecknar och ska därmed betala löner och andra förmåner i linje med avtalen.

För företagens arbetare tecknas

  • Installationsavtalet med Elektrikerförbundet,
  • Teknikinstallationsavtalet med Svenska Byggnadsarbetareförbundet,
  • Larm och Säkerhetsteknikavtalet med SEF och SEKO,
  • Avtal med SEKO för företag som har eget avtal med SEKO,
  • Butiks- och Detaljhandelsavtalet med Handelsanställdas förbund,
  • Lageravtalet med Handelsanställdas förbund.

Installatörsföretagen tecknar även

  • Tjänstemannaavtalet med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer för företagens alla tjänstemän.

Företag som, av någon orsak, väljer att lämna en arbetsgivarorganisation är fortfarande bunden till kollektivavtalen under den löptid som återstår av avtalsperioden efter det att företaget har lämnat föreningen, och måste ta eget initiativ till avtalsuppsägning.

Guide för Installationsavtalet
Här finns hela kollektivavtalet med avtalskommentarer och dokument.
Guide för Teknikinstallationsavtalet
Här finns hela kollektivavtalet med avtalskommentarer och dokument.
Guide för Tjänstemannaavtalet
Här finns hela kollektivavtalet med avtalskommentarer och dokument.