Hoppa till innehåll

Installatörsföretagens kollektivavtal

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Vi på Installatörsföretagen är en del av den svenska modellen och tecknar kollektivavtal med flera fackliga förbund. Genom våra kollektivavtal uppnås branschanpassade regler som ger våra medlemsföretag ett regelverk anpassat för just våra branschers förutsättningar.

Längst ner på denna sida hittar du våra olika kollektivavtal i pdf-format.

Installatörsföretagen har följande kollektivavtal:

 • Installationsavtalet med Svenska Elektrikerförbundet (SEF), som gäller för arbetsgivare verksamma inom bland annat montering av starkström, svagströms och hissar, samt även hissmörjare och radiomontörer.
  Guide för Installationsavtalet
 • Överenskommelse om solenergi med SEF som möjliggör en företagsanpassning av Installationsavtalet för medlemsföretag inom solcellsbranschen.
 • Teknikinstallationsavtalet med Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), som gäller för arbetsgivare verksamma inom kyl-, VVS- och värmepumpbranschen.
  Guide för Teknikinstallationsavtalet
 • Larm- och Säkerhetsteknikavtalet med SEF och Service- och kommunikationsfacket (SEKO), som efter inkoppling gäller för arbetsgivare verksamma inom larm- och säkerhetsteknik
 • Tjänstemannaavtalet med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer, som gäller för tjänstemän anställda hos Installatörsföretagens medlemsföretag.
  Guide för Tjänstemannaavtalet
 • SEKO-avtalet (Telekomavtalet) med SEKO, som gäller för arbetsgivare som har ett eget avtal med SEKO.
 • Butiks- och Detaljhandelsavtalet med Handelsanställdas förbund, som efter inkoppling gäller för våra medlemsföretags butikverksamheter samt lager (företag på Teknikinstallationsavtalets område).
 • Lageravtalet med Handelsanställdas förbund, som gäller för lager- och distributionsarbetstagare som är anställda i Installatörsföretagens medlemsföretag på el-sidan.
 • Plåt- och Ventilationsavtalet med Byggnads, som gäller för arbetsgivare verksamma inom ventilation.
 • Utvecklingsavtalet med Byggnads, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen, en överenskommelse om utveckling av VVS- och kylbranschen.
 • Utvecklingsavtalet med SEF, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen en överenskommelse om utveckling av elteknikbranschen.

För att underlätta för din verksamhet har vi skapat guider för hur Installationsavtalet, Teknikinstallationsavtalet och Tjänstemannaavtalet ska användas. Du hittar våra guider till vänster på denna sida.

Passar något av de kollektivavtal vi nämnt ovan in på din verksamhet?

Här kan du läsa mer om hur du kan bli medlem i Installatörsföretagen.