Hoppa till innehåll
Avtalsrörelsen 2020
Nya kollektivavtal ska förhandlas fram för många medarbetare i nom svenska företag och här kan du ta del av all information gällande Installatörsföretagens...
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande hittar du entreprenadrättslig rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra din vardag...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Tillväxtverkets otydlighet drabbar lärlingar

29 mars 2021

Branschfrågor Tillväxtverkets ambition är god men myndigheten misslyckas när viktiga regler kring korttidspermittering och lärlingar ska göras tydligare. Företag tvingas välja mellan coronastöd och att anställa lärlingar – det drabbar ungdomarna och kommer påverka klimatomställningen.

Tänk på det här när du anställer feriearbetare

24 mars 2021

Arbetsgivarfrågor Det är alltid viktigt för branschen att unga får möjlighet till ferie och praktikjobb och därmed känna på jobb i den bästa av branscher – installationsbranschen. Här sammanställer vi det viktigaste du ska tänka på när du anställer. Och vi påminner om de särskilda arbets...
Relaterat innehåll
 • Leda digital förändring – mer än ettor och nollor

  Nyhet Det mesta runt omkring oss förändras hela tiden – en del saker snabbare än andra. Men hur tar man som ledare vara på de möjligheter förändring erbjuder? Och hur gör man för att äga och driva på den digitala förändringen? Senaste samtalet på Nordic ConTech sökte svaren.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Webbsida

  Frågor som stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar. Den här sidan handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, som brukar förkortas OSA.

 • Hållbar renovering i samverkan

  Webbinarium 26 apr 2021 09:00 - 26 apr 2021 12:00
  Kalender

  Välkommen till ett webbinarium om hur vi behöver och kan samverka mellan beställare och utförare för att åstadkomma bra renoveringar med energieffektivisering och nå våra energi- och klimatmål. Anta utmaningen att förbättra vår befintliga bebyggelse post-covid.

 • Stora Legionelladagen sänds i Kunskapskanalen

  Nyhet

  Antalet fall av den dödliga bakterien legionella tycks öka, trots att möjligheterna att bygga bort smitthärdar är bättre än någonsin. För att sätta fokus på frågan arrangerar Installatörsföretagen och Säker Vatten Stora Legionelladagen den 15 april, en kostnadsfri digital konferens.

 • Anställning

  Webbsida

  Kollektivavtalen, Lagen om anställningsskydd (LAS), EG rätten, företagets egna reglementen och policies samt det enskilda anställningsavtalet innehåller samtliga regler som kan eller ska tillämpas på den enskilda anställningen.

 • Tillväxtverkets otydlighet drabbar lärlingar

  Nyhet

  Tillväxtverkets ambition är god men myndigheten misslyckas när viktiga regler kring korttidspermittering och lärlingar ska göras tydligare. Företag tvingas välja mellan coronastöd och att anställa lärlingar – det drabbar ungdomarna och kommer påverka klimatomställningen.

 • Seminarium om misskötsamhet i arbetslivet - Region Syd

  Webbinarium 20 apr 2021 14:00 - 20 apr 2021 15:00
  Kalender

  Installatörsföretagen bjuder in till ett seminarium om "Misskötsamhet i arbetslivet" - hur förebygger man och vilka konsekvenser kan det få för anställningen?

 • Seminarium om misskötsamhet i arbetslivet - Region Mitt

  Webbinarium 21 apr 2021 10:00 - 21 apr 2021 11:00
  Kalender

  Installatörsföretagen bjuder in till ett seminarium om "Misskötsamhet i arbetslivet" - hur förebygger man och vilka konsekvenser kan det få för anställningen?

 • Seminarium om misskötsamhet i arbetslivet - Region Norr

  Webbinarium 20 apr 2021 10:00 - 20 apr 2021 11:00
  Kalender

  Installatörsföretagen bjuder in till ett seminarium om "Misskötsamhet i arbetslivet" - hur förebygger man och vilka konsekvenser kan det få för anställningen?

 • Entreprenadjuridisk kurs - - IN Gbg & IN V Sverige - FULLBOKAT

  Webbinarium: Kurs 03 maj 2021 08:00 - 03 maj 2021 12:00
  Kalender

  Installatörsföretagens regionala föreningar i Göteborg och i Västra Sverige bekostar kursen för medlemsföretagen i regionen. Kursen är förlagd till 2 halvdagar, måndagen 3 maj och onsdagen 5 maj, och du får grundläggande kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter du har i ett normalt entreprenadavtal.