Hoppa till innehåll
Avtalsrörelsen 2020
Nya kollektivavtal ska förhandlas fram för många medarbetare i nom svenska företag och här kan du ta del av all information gällande Installatörsföretagens...
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande hittar du entreprenadrättslig rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra din vardag...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Räkna med 24-åringarna i lönerapporten till Fora

18 januari 2021

Arbetsgivarfrågor Den sänkta inträdesåldern till Forapensionen gör att 24-åringar nu ska ingå i lönesumman arbetsgivaren rapporterar till Fora. Det beror på att Överenskommelsen om pensioner och försäkringar mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu slutgiltigt är antagen av samtliga avtal...

Entreprenadindex för december 2020

15 januari 2021

Företagarfrågor Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statisti...

När anställda snöar inne

12 januari 2021

Arbetsgivarfrågor Stora mängder snö kan ställa till det. Det kan exempelvis innebära problem för arbetstagare att ta sig till sin arbetsplats. Men vad gäller egentligen när arbetstagare får det svårare än vanligt att ta sig till jobbet?

Finfa blir Avtalat

08 januari 2021

Arbetsgivarfrågor Som arbetsgivare med kollektivavtal inom privat sektor ger du bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar. För att göra det enklare för dig har Avtalat tagits fram. En ny plattform för administration av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.
Relaterat innehåll
 • Räkna med 24-åringarna i lönerapporten till Fora

  Nyhet

  Den sänkta inträdesåldern till Forapensionen gör att 24-åringar nu ska ingå i lönesumman arbetsgivaren rapporterar till Fora. Det beror på att Överenskommelsen om pensioner och försäkringar mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu slutgiltigt är antagen av samtliga avtalsområden.

 • Entreprenadindex för december 2020

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 • Lokala, regionala, nationella klimatinitiativ – så samverkar vi och skalar upp för att nå klimatmålen i förtid

  Webbinarium 21 jan 2021 08:00 - 21 jan 2021 09:30
  Kalender

  Samtidigt som det bubblar av initiativkraft och klimatinitiativ bland kommuner, städer och regioner vill Fossilfritt Sveriges nu ta de nationella färdplanerna till regional nivå. Men vilka utmaningar möter dessa lokala och regionala klimatinitiativ och hur kan samverkan och stöd ges för att kopiera och skala upp lokala och regionala klimatinitiativ över hela Sverige för att vi snabbare ska nå våra klimatmål?

 • Beställ Teknikhandboken VVS 2021

  Nyhet

  Beställ ditt exemplar av Installatörsföretagens Teknikhandbok VVS 2021. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler och mycket mera.

 • När anställda snöar inne

  Nyhet

  Stora mängder snö kan ställa till det. Det kan exempelvis innebära problem för arbetstagare att ta sig till sin arbetsplats. Men vad gäller egentligen när arbetstagare får det svårare än vanligt att ta sig till jobbet?

 • Nya regler för beskattning för utländsk arbetskraft

  Nyhet

  Riksdagen har beslutat att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige från och med 1 januari 2021. Avgörande för om en arbetstagare ska beskattas i Sverige är vem den utför arbete för, och inte vem som betalar ut lönen.

 • Finfa blir Avtalat

  Nyhet

  Som arbetsgivare med kollektivavtal inom privat sektor ger du bra förmåner till dina anställda: tjänstepension och försäkringar. För att göra det enklare för dig har Avtalat tagits fram. En ny plattform för administration av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

 • kf20-el-inkl-bilagor.pdf pdf

 • EU:s förslag missgynnar klimatsmarta investeringar

  Nyhet

  EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet riskerar att få motsatt effekt. Installatörsföretagen har idag lämnat in en skrivelse till regeringen angående förslaget.

 • Webbinarium för byggbranschen om att förebygga diskriminering – boka 4 februari!

  Webbinarium 04 feb 2021 - 04 feb 2021
  Kalender

  Bygg, förebygg och prioritera!
  Webbinarium för byggbranschen om att förebygga diskriminering