Hoppa till innehåll

Resurseffektiva material

Resurseffektivitet är en övergripande idé som omfattar alla naturresurser. Här fokuserar vi på de delar som installationsbranschen själv kan påverka.

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Sveriges Byggindustrier har ansvaret för riktlinjerna och åtar sig att säkerställa en kontinuerlig uppdatering.

Naturvårdsverket hänvisar till riktlinjerna i den nationella avfallsplanen och i Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017, "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle".