Hoppa till innehåll

Färdplan för en fossilfri installationsbransch

Installatörsföretagen har skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor som samlar 170 aktörer. Det har vi gjort för att vi vill synliggöra branschens möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.

Syftet med Installatörsföretagens färdplan är att stimulera medlemsföretag att genomföra aktiviteter och projekt som leder till att nå uppsatta långsiktiga mål. Men även för att sprida goda exempel för att få fler att agera för att minska utsläppen. Med våra insatser vill vi motivera medlemsföretagen att få den egna affären och verksamheten att vara hållbar på riktigt.

Regeringen startade Fossilfritt Sverige som ett initiativ inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar över 400 aktörer, där Installatörsföretagen är en av dessa. Det finns många olika färdplaner där Installatörsföretagen har skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Färdplanen har satt upp mål för en klimatneutral värdekedja:

  • 2020–2022: Aktörer i sektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.

Branschens färdplan bör fungera som en övergripande strategi

Färdplanen för en fossilfri installationsbransch bör fungera som en övergripande strategi som samlar olika aktiviteter och projekt. De ska leda till att Installatörföretagens medlemmar bidrar till att nå färdplanens gemensamma mål. Utgångspunkten är att samarbeta med övriga aktörer som har skrivit under färdplanen för hela bygg- och anläggningssektorn.

Läs mer om färdplanen