Hoppa till innehåll

Vem bestämmer löneökningstakten och varför?

Det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som är bäst lämpad att ange vilka lönekostnader den svenska arbetsmarknaden klarar av. Man brukar tala om att det är industrin som ska sätta ”märket”.

Märket är ett kostnadstak - allt räknas. Märket innebär de totala kostnadsökningarna, såväl lön som andra kostnader, räknat i procent under en viss tidsperiod. Att industrin får sätta märket är en förutsättning för ordning och reda i avtalsrörelsen. Välstånd och jobb hotas om märket inte respekteras.  

Exportindustrin är väldigt viktig för svensk ekonomi. De svenska företagens förutsättningar att verka på den globala marknaden är därför helt avgörande för hur det går för Sverige.

Installatörsföretagen har tillsammans med Svenskt Näringsliv skapat en film som beskriver märket och vår internationella konkurrenskraft.