Hoppa till innehåll

Kalendarium

Här presenteras datum för när Installatörsföretagen och fackliga motparter träffas för förhandlingar och för arbete i gemensamma arbetsgrupper.

2023

Februari

14 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) avseende Installationsavtalet.

16 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Sveriges Byggnadsarbetarförbund (Byggnads) avseende Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

22 februari – Installatörsföretagen m.fl. växlar yrkanden med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen avseende Tjänstemannaavtalet.

Efter växlande av yrkanden samt en närmare presentation av dessa inleds förhandlingarna mellan Installatörsföretagen och de fackliga motparterna.

Mars

1 mars – Opartisk ordförande (Opo) går in i förhandlingarna på industriavtalet vid denna tidpunkt om parterna inte kommit överens.

10 mars – Installatörsföretagen växlar yrkanden med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Seko avseende Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

31 mars - Industriavtalet, Butiks/Detaljhandelsavtalet och Lageravtalet löper ut.

April

30 april - Installationsavtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Plåt- och Ventilationsavtalet, Seko-Telekomavtalet och Tjänstemannaavtalet löper ut.

Maj

31 maj – Larm- och Säkerhetsteknikavtalet löper ut.

IN_Bild 2_webb_1200x800.jpg