Hoppa till innehåll

Servicebilar

Servicebilarna är en självklar del av arbetsmiljön för många anställda inom installationsbranschen. Men i många fall kan säkerheten för förarna bli bättre. Här finns information och färdiga checklistor för bland annat skyddsronder.

Servicebilarna glöms ofta bort i arbetsmiljöarbetet trots att de är en viktig del av arbetsdagen för många mindre och medelstora installationsföretag. Förarna lastar det som kan behövas under dagen, från verktyg till kablar, och ofta ska det gå fort.

Köpa och inreda en servicebil

Innan du köper eller inreder en servicebil kan det vara bra att först undersöka vilka behov bilen ska uppfylla. Fråga den montör som ska använda servicebilen om det finns speciella behov eller önskemål om utrustning som är viktiga. Ta gärna hjälp av skyddsombudet.

Alla servicebilar ska vara utrustade med:

  • krockkuddar för förare och passagerare
  • fungerande bälten
  • många fästpunkter i lastutrymmet för att kunna spänna fast verktyg och arbetsmaterial
  • avskiljningsvägg mellan lastutrymmet och förarplatsen så att saker inte kan flyga fram vid kraftig inbromsning eller kollision.

Tänk på att välja lådor och hyllor med spärrar om du inreder lastutrymmet själv – det underlättar för att kunna packa små saker säkert. Se också till att det finns ordentlig belysning i lastutrymmet.

Lasta säkert

Se till att det finns tillräckligt med tid för att lasta och surra fast arbetsredskapen på ett säkert sätt. Du behöver planera vad och hur du ska packa innan du sätter i gång.

Så här gör du för att lasta servicebilen säkert:

  1. Kontrollera så att din last inte är tyngre än bilens maxlast.
  2. Packa tunga grejer så lågt och nära mitten som möjligt.
  3. Lasta inte ovanför ryggstödet till förar- och passagerarsätena.'
  4. Använd släp eller takräcken om du behöver ha med dig långa utstickande grejer.
  5. Spänn fast all last med spännremmar.

Säkrad last räddar liv

Det är viktigt att tänka på ergonomi, maxlast och surrning. Last som inte spänns fast ordentligt kan orsaka stor skada vid en kollision. En professionellt utrustad servicebil med möjlighet att säkra lasten är det enskilt viktigaste sättet att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för montörer. Den här filmen visar hur illa det kan gå för en förare med osäkrad last.

Källa: Folksam

Checklistor