Hoppa till innehåll

Tre råd för att bli ett framgångsrikt installationsföretag

Rapporter

Konsekvenserna av marknadsutvecklingen och de övergripande trenderna är flera. Vi har valt att sammanfatta dem i form av tre råd till företagare inom teleinstallationsbranschen som vill vara fortsatt framgångsrika.

 1. Välj väg: Underentreprenör eller helhetsleverantör?

Som visats tidigare i rapporten finns det stora möjligheter för installationsföretag att hitta nya affärsmöjligheter när digitalisering, IoT och PoE öppnar för nya installationer. Det är där de större marginalerna återfinns samtidigt som möjligheten till merförsäljning av andra tjänster ökar. Lite förenklat finns det tre huvudroller som ett installatörsföretag kan ta sig:

  • Alternativ 1: Fokus på fysiskt montage/installation av utrustning i fastigheter. Det är den roll som många, inte minst mindre, renodlade teleinstallationsföretag har idag. Det handlar om att med stöd av någon annans projekteringsritningar genomföra installationen och därefter (i de flesta fall) konfigurera och kalibrera/driftsätta den monterade utrustningen. I praktiken innebär det mer eller mindre alltid att man är hänvisad till en underentreprenörsroll. Oavsett om det är som leverantör till en fastighetsägare/lokalinnehavare, en tredjepartstjänsteleverantör (till exempel ett säkerhetsföretag) eller till en tillverkare av utrustningen som ska installeras.
  • Alternativ 2: Fokus på partnerskap med kunden där huvuddelen av affären handlar om projektering, kalibrering och utveckling. Att hjälpa kunden med tankearbetet för att uppnå en funktion snarare än att utföra den praktiska installationen. Åtskilliga av de installationsföretag som idag ägnar sig åt detta erbjuder även praktiska installationstjänster. Det kan naturligtvis skapa synergier, men primärt ger den här rollen möjligheten att styra vilken slags installation som ska göras. På så sätt kan man även säkerställa att det blir ekonomiskt goda lösningar för både kunden och den egna verksamheten.
  • Alternativ 3: Leverantör av helhetstjänster/fungerande lösning. Det här alternativet innebär att man tar ett samlat ansvar för den funktionalitet, baserat på en teknisk installation, som kunden efterfrågar, snarare än en enskild installation. Detta gör till exempel en del larmrelaterade installationsföretag idag när de mot en fast löpande avgift erbjuder ”fungerande larm och övervakning som en tjänst”. Kunden slipper engagera sig i hanteringen av den lösning de betalar för. Detta skapar i regel både stabila och löpande intäkter. Det säkerställer även ett planerat underhåll av anläggningen som kan hålla nere kostnaderna över tid, vilket borgar för goda marginaler. Den som väljer att fokusera på rollen som installatör är i princip hänvisad till att vara underleverantör till någon annan aktör, som i sin tur har kontrakt med beställaren. Det är en väg många installationsföretag valt fram till idag. Många kommer även att välja den vägen framöver. För branschen som helhet skulle vi dock gärna se att fler försöker ta rollen som partner eller helhetsleverantör, eftersom det endast är via de vägarna som de samlade installationsaffärerna kommer att öka. Välj även en nisch (exempelvis larm eller fastighetsdrift) där du kan vara tillräckligt duktig för att över tid klara av a tt ge kunderna förstklassiga lösningar.

2. Våga: Lyckan stå den djärve (och genomtänkte) bi

En viktig lärdom för lönsamhet, oavsett bransch, är att vikten av att vara experimenterande och innovativ ökar i betydelse. Det gamla ordspråket ”lyckan står den djärve bi” är väldigt applicerbart på framgångsrika företag för närvarande. För den som vill ha ökade vinster gäller det att arbeta fram interna processer för:

  • Spaningar på marknadsutveckling och omvärld.
  • Översättning av insikterna från omvärldsinsikterna till konkreta kunderbjudande och nya lösningar.
  • Införsäljning av framtiden och övertyga kunderna om att de lösningar man erbjuder leder till en bättre ekonomisk situation för kunden.

Företag med minst fem års planeringshorisont är dubbelt så lönsamma som företag som har kortare planeringshorisont än två år.

3. Utveckla och utöka den interna kompetensen

Alla företag i branschen kommer behöva vidareutveckla den interna kompetensen. Alla roller behöver utvecklas för att hänga med i det framväxande affärslandskapet. För en duktig montör räcker det inte med att effektivt ”dra kabel”, den behöver förstå den utrustning som ska installeras och framför allt konfigurera den och få den att fungera i det sammanhang som den ska verka i. På samma sätt ökar kraven på den som arbetar med projektering och rådgivning. Där är det ännu tydligare att det inte kommer att räcka med att vara duktig på att projektera standardiserade system, utan att det i allt högre grad kommer att handla om att integrera systemen med olika molntjänster och andra system via tydliga API:er. IT-kunskaperna och förmågan att ge kunderna fungerande lösningar kommer att bli en grundläggande hygienfaktor för företag som vill vara framgångsrika på morgondagens installationsmarknad.

montorjobbet

projekteringsjobbet

Schematiska bilder över kompetensutvecklingsbehovet inom olika roller i installationsbranschen.