Hoppa till innehåll

Lokaler - mer än bara yta

Rapporter

Stora förändringar sker för närvarande inom lokaler och arbetsliv. Det handlar dels om flexiblare kontor och butiker som ska kunna anpassas när företag ändrar storlek, dels om att skapa attraktiva arbetsplatser. Varumärkesbaserad inredning och aktivitetsbaserat arbete är två tongivande trender. Ansvarstagande och CSR, socialt ansvarstagande, stiger på dagordningen. Lokalen blir en allt viktigare del av företagens image.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Kontoren utformas för flexibla organisationer med möjlighet att kunna förändra rummens karaktär efter företagets behov. Samma rum kan användas för seminarier, personalmöten och som after-work lokal.
  • Studier visar att fastighetsföretag kan öka intäkterna med en tredjedel om man arbetar med fastighetsvarumärken.
  • Företag och fastighetsägare vill visa att man är en god aktör med klimatsmarta bygg-, kontors- och energilösningar. Miljömärkning börjar bli en hygienfaktor i fastighetsbranschen.

Varför sker detta?

  • I dagens uppkopplade arbetsliv kan många arbeta var som helst och när som helst. Kontorets roll som social knutpunkt och som plats för att bygga gemensamma värderingar blir därför allt viktigare.
  • Idag handlar konsumtion om att köpa en livsstil. Det du köper ska förstärka bilden av den du är. Detsamma gäller givetvis fastigheter och lokaler. Arbetsplatsen blir en viktig del av företagsprofilen.
  • Klimatkrisen driver fram behovet av konkreta klimatåtgärder, liksom ett intresse att profilera sig som en förkämpe för miljön.