Hoppa till innehåll

Konjunktur

Rapporter

Beroende på konjunkturläget påverkas investeringsaktiviteten hos näringsliv, offentlig sektor och hushåll. I en högkonjunktur ökar ofta nybyggandet medan fokus i en lågkonjunktur i större grad hamnar på ombyggnad, löpande underhåll och infrastruktursatsningar. Regioner kan befinna sig i olika skeden av konjunkturen eftersom de påverkas av lokala förutsättningar. Infrastrukturprojekt och politiska beslut är andra faktorer som påverkar marknaden nationellt och lokalt. Mer om aktuellt läge i Installatörsföretagens konjunkturrapport.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • De påbörjade nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder sjönk med drygt 15 procent 2018 och den negativa utvecklingen väntas fortsätta.
  • Det påbörjade husbyggandet har gått ner något och förväntas fortsätta ner under ett par år men detta från en historiskt hög nivå. Samtidigt ökar efterfrågan på både laddstolpar och solceller.
  • Volymen industrinstallationer väntas plana ut och därmed utvecklas mer positivt än husbyggnadsinvesteringarna. På ett par års sikt är emellertid osäkerheten större.

Varför sker detta?

  • Vikande konjunktur, stora färdigställandevolymer och finansiell åtstramning har lett till utplanad prisökning och en dämpad efterfrågan på bostadsrätter samt större svårighet att hyra ut hyresrätter.
  • E-handeln sätter press på traditionell detaljhandel och offentlig ekonomi påverkas av sämre konjunktur.
  • Kapacitetsutnyttjandet är för närvarande högt och stämningsläget gott inom industrin. På ett par års sikt kan Sverige påverkas negativt av en vikande världskonjunktur.