Hoppa till innehåll

Förändrade konsumentbeteenden

Rapporter

Dagens konsumtion fyller en annan funktion än för tidigare generationer. Vi ser en förflyttning från en funktionsinriktad konsumtion mot en mer begärsorienterad. De estetiska aspekterna blir allt viktigare, till exempel när det kommer till belysning, badrum, kök, med mera. Allt mer avancerade gör-det- själv-lösningar ser dagens ljus och det finns ett ökat behov av one-stop-shopping. De digitala kanalerna ger konsumentvägledning där betygsättning
på olika webbsidor spelar allt större roll.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Premium- och lågprissegmenten växer parallellt medan mellansegmentet tenderar att minska generellt.
  • IKEA säljer solceller bland annat i sina butiker i England, Schweiz och Holland.
  • Extrem transparens online skapar bedömningsplattformar där olika aktörer bedöms och granskas.

Varför sker detta?

  • Att gå på lågprisjakt kan vara ett spänningsmoment i sig, samtidigt som man ibland vill unna sig något riktigt dyrt. Mellansegmentet upplevs ofta oinspirerande och utan tydliga signaler.
  • Fortsatt förenkling och standardisering av produkter som riktas direkt mot slutkund.
  • Vänner och andras åsikter online väger tungt vid köp, i jämförelse med vad reklamen förmår åstadkomma i köpsug.