Hoppa till innehåll

Marknaden förändras

Rapporter

Med Konjunkturvändning och ökat fokus på yteffektivitet ställer marknaden krav på anpassade installationer som skapar värde. Även placering, utformning och klimatpåverkan får ökad betydelse. Gärna lågt pris men hållbarhet, kvalitet och mervärden får kosta.

marknaden-forandras.jpg

Konjunktur
Beroende på konjunkturläget påverkas investeringsaktiviteten hos näringsliv, offentlig sektor och hushåll. I en högkonjunktur ökar ofta nybyggandet medan fokus i en lågkonjunktur i...
Byggande i förändring
Nya angreppssätt, metoder och normer präglar det framtida byggandet. Utvecklingen sker parallellt på flera olika områden. Tekniken är ett huvudområde med fastighetsstyrning,...
Lokaler - mer än bara yta
Stora förändringar sker för närvarande inom lokaler och arbetsliv. Det handlar dels om flexiblare kontor och butiker som ska kunna anpassas när företag ändrar storlek, dels om att...
Förändrade konsumentbeteenden
Dagens konsumtion fyller en annan funktion än för tidigare generationer. Vi ser en förflyttning från en funktionsinriktad konsumtion mot en mer begärsorienterad. De estetiska...