Hoppa till innehåll

Stärkt konsumentskydd

Rapporter

Konsumentskyddslagstiftningen stärks kontinuerligt i Sverige genom påtryckningar från organ som EU och Konsumentverket. Denna typ av lagstiftning utgår från att företagen har ett stort kunskapsövertag mot konsumenter vad det gäller den typ av tjänster som företaget erbjuder. Hantverkstjänster anses vara en av de branscher där ökat skydd för konsumenter behövs allra mest.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Antalet entreprenadrättsliga ärenden hos Allmänna Reklamationsnämnden ökar ständigt. Från 2017 till 2018 ökade antalet ärenden från 1 605 till 2 122.
  • Den ångerrätt som konsumenter enligt distansavtalslagen har börjat utnyttjas alltmer och kan leda till orimliga konsekvenser. Bestämmelserna ger företagen en stor administrativ börda.

Varför sker detta?

  • Det bedrivs ett omfattande arbete på konsumentpolitisk nivå inom EU som resulterar i allt fler förordningar och direktiv vars syfte är att stärka konsumenternas ställning på marknaden.
  • Konsumentverket har rapporterat att köp av hantverkstjänster är det som ger upphov till flest klagomål bland konsumenter, vilket lett till att Konsumentverket jobbar alltmer aktivt mot denna marknad.
  • Kommunerna har ökat sin konsumentvägledning de senaste åren. Konsumenter når även upplysning genom ständig uppkoppling och det ökade antalet tv-program som till exempel Byggfuskarna och Byggfällan.