Hoppa till innehåll

Ökat fokus på sund konkurrens

Rapporter

Lagstiftaren vidtar ett antal åtgärder för att skapa ordning och reda i byggbranschen. Tanken med lagändringarna är att gynna sund konkurrens.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå: Nya regler för den som ska lämna arbetsgivardeklaration.
  • Huvudentreprenörsansvar: En lag som innebär att en entreprenör kan bli betalningsansvarig för löner för en entreprenör längre ner i kedjan.
  • Arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Nya regler har trätt i kraft som kan antas få effekten att fler upphandlande myndigheter kommer att ställa arbetsrättsliga villkor.

Varför sker detta?

  • Myndigheter och andra har uppmärksammat att det finns ett antal oseriösa aktörer inom byggbranschen i stort. Lagstiftningsåtgärder vidtas därför för att komma till rätta med det.