Hoppa till innehåll

Mer komplicerad administration

Rapporter

Många av de övriga trender som finns – till exempel ökat fokus på arbetsmiljö, kvalitet och hållbarhet, ökat fokus på entreprenadjuridik, arbete mot svart arbetskraft – leder till ökad administration. Detta på grund av att fler faktorer
måste kontrolleras och dokumenteras.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Fler företag ser regler som ett stort hinder för tillväxt år 2017 jämfört med 2014. Största ökningen står bl.a. byggbranschen för.
  • Företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Företagens administrativa bördor och kostnader har ökat år för år sedan 2013. I fjol uppgick kostnaderna för att följa alla regler till 1,2 miljarder kronor.
  • Exempel på regler som orsakar administration är GDPR, lag om personalliggare och konsumentskyddsregler.

Varför sker detta?

  • Det införs ny lagstiftning både nationellt och genom EU som har till syfte att ställa högre krav på t.ex. arbetsmiljö och hantering av personuppgifter. Det görs även insatser mot svart arbetskraft och för att höja konsumentens skyddsvärde genom lagstiftning. Denna lagstiftning utformas oftast på det sätt att mycket ansvar för att efterleva regleringen och uppnå syftet med lagstiftningen läggs på företagen och därmed ökar företagens administrativa börda.