Hoppa till innehåll

Juridik

Rapporter

Fokus på att följa lagar och regler ökar ständigt. Samtidigt regleras allt mer och därmed ökar även administrationen och behovet av kunnig administrativ personal.

juridik.jpg

Stärkt konsumentskydd
Konsumentskyddslagstiftningen stärks kontinuerligt i Sverige genom påtryckningar från organ som EU och Konsumentverket. Denna typ av lagstiftning utgår från att företagen har ett sto...
Ökat fokus på sund konkurrens
Lagstiftaren vidtar ett antal åtgärder för att skapa ordning och reda i byggbranschen. Tanken med lagändringarna är att gynna sund konkurrens.
Mer entreprenadjuridik
Entreprenadjuridiken styr affärerna mellan installationsföretagen och deras kunder. Det kan gälla både praktisk hantering av vanliga situationer som tilläggsarbeten och vem som står...
Mer komplicerad administration
Många av de övriga trender som finns – till exempel ökat fokus på arbetsmiljö, kvalitet och hållbarhet, ökat fokus på entreprenadjuridik, arbete mot svart arbetskraft – leder till ök...