Hoppa till innehåll

Power over Ethernet är redan på plats

Rapporter

Allt fler produkter är i behov av två anslutningar, kraftförsörjning (230v) och kommunikation (IP). För att förenkla installationen finns tekniker där både kraft och kommunikation kan överföras i samma kabel, eller som det egentligen heter ”Remote Powering” (PoE). Tidigare har detta kunnat användas i begränsad omfattning upp till cirka 25W men en ny standard ger nu möjligt upp till 90W. Samtidigt blir produkterna mer energieffektiva vilket gör
att de flesta produkter nu kan anslutas på detta sätt.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Philips belysningskoncept som både styrs och strömförsörjs via datakablar. Det ger dessutom nya möjligheter till sensorer och dataöverföring via synligt ljus.
  • Behovet av att reservkraft för kritiska funktioner kan möjliggöras på detta sätt till exempel belysning, utrymning, informationstavlor med mera.
  • För en gångs skull är standarderna före marknaden. Standarderna IEEE 802 bt samt installationsstandarderna SS-EN 50173 och 50174 lanserades 2018 och beskriver hur dessa installationer ska ske.

Varför sker detta?

  • Energiförbrukningen hos produkter till exempel belysning har reducerats samtidigt som infrastrukturen i form av fastighetsnät klarar större effektöverföring. Detta medför att vi nått en brytpunkt.
  • Befintlig infrastruktur, Fastighetsnät, kan användas till både strömförsörjning och kommunikation samtidigt. Det ger effektivare installationer och möjlighet till nya tjänster.
  • Många tillverkare ser möjligheter att erbjuda helt nya produkter och lösningar. Samtidigt som fastighetsägare ser samordningseffekter och besparingar.