Hoppa till innehåll

Internet of things skapar synergier

Rapporter

IoT - ett samlingsbegrepp för att installationer, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker förses med sensorer och kopplas till Internet. Värdet skapas i synergier mellan system och händelser, ju mer uppkopplat desto större möjligheter. Idag ser vi till exempel städning som planeras utifrån användandet av belysning och vattenkranar eller hisservice beroende på användande, felnivå och var servicebilen befinner sig.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Flera stora företag satsar enorma belopp på att utveckla produkter och tjänster för IoT. Man förutspår att ca 50 miljarder produkter kommer att vara uppkopplade 2020.
  • Vi har länge pratat om ”smarta hem”, fastighetsautomation och
    Machine-to-machine” vilket har krävt avancerade installationer i fastigheterna. Med IoT förenklas den processen då analysen sker i ”molnet” och inte lokalt.
  • Detta sker redan nu i vår bransch över olika plattformar. Bland annat har Vasakronan tagit fram ett gemensamt språk för styrcentraler och fastighetsfunktioner.

Varför sker detta?

  • Ett ökat behov av att effektivisera och samordna mellan fastigheter både avseende energi, ekonomi och processer och nu möjligt att interagera våra tekniska fastighetssystem i molntjänster.
  • Ökad bekvämlighet. Vi har vant oss vid att basala funktioner sker automatiskt i till exempel våra bilar.
  • Data är den nya valutan och genom att samla data från många användare i plattformar kan man förutse och anpassa system för ökad effektivitet och nya tjänster.