Hoppa till innehåll

Interagerande system ökar lönsamheten

Rapporter

Vi har idag en mängd olika tekniska delsystem i byggnader som löser varsitt specifikt behov. En tydlig trend är att få dessa att samverka och interagera för att nå ökad effektivitet, lönsamhet, bekvämlighet och trygghet i fastigheten.
En närvarosensor kan exempelvis användas både för inbrottslarmet, styrning av belysning och ventilation. En följd blir att gränserna mellan olika system tenderar att suddas ut inom fastigheten.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Real Estate Core är ett nyframtaget ”översättningsprogram” framtaget isamarbete mellan Vasakronan, Akademiska Hus och Willhem för att kunna koppla samman system som annars är fabrikatlåsta.
  • Inom bostäder är det en tydlig trend. Fler produkter för ”smarta hem” än någonsin säljs nu i butikerna och populariteten ökar även för andra ”user interface” som Alexa och Google Home.
  • System inom samma kluster kopplas ihop och interagerar, exempelvis säkerhetssystem med kamera, passagesystem, inbrottslarm och belysningssystem, men även lås, ventilation och värme.

Varför sker detta?

  • Det finns ett behov av att effektivisera fastigheter avseende energi, ekonomioch processer men även ökad bekvämlighet. Ett sätt är att låta de tekniska fastighetssystemen interagera med varandra.
  • Vi har vant oss vid att basala funktioner sker automatiskt till exempel i våra bilar och vill ha samma bekvämlighet i våra hem.
  • Ökade behov av att ha kontroll till följd av upplevd ökad otrygghet i samhället. Samt ökat behov av system som sköter sig själva genom automation.