Hoppa till innehåll

Förnyelsebar energiproduktion

Rapporter

Vindkraft produceras mest i mycket stora anläggningar och står idag för ca 11 procent av vår el. Solcellsanläggningar är ofta mindre och ingår i ett fastighetsnät. I Sverige installerades 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Den totala installerade effekten uppgår till 411 MW, 78 procent mer än året innan. Begreppet prosument innebär att du är energikonsument samtidigt som du producerar din egen energi. Små lokala elnät, mikronät, är en växande trend runt om i världen.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • På Åstön utanför Timrå planerar Eon ett mikronät för 200 hushåll. De ska försörjas med solceller, vindkraftverk och batterier. Målet är att bli självförsörjande på förnybar energi.
  • Installationerna av solceller har under 2018 ökat med 78 procent jämfört med året innan.
  • I San Francisco ska solenergianläggningar installeras på taken till alla nybyggda hus lägre än tio våningar, enligt en ny lag från 2017.

Varför sker detta?

  • Som medborgare vill jag kunna välja om jag vill vara en del av det stora energinätet eller inte, och själv kunna ta ansvar genom egen, mer hållbar kraftproduktion.
  • Klimatmedvetenhet och energipriser driver på intresset samtidigt som priset på anläggningar har gått ner kraftigt.
  • Det finns en rädsla att storbolagen väljer att koppla bort de mindre kunderna till förmån för tillverkningsindustrin vid en elkris.