Hoppa till innehåll

Energilagring löser effekttoppar

Rapporter

Elnätet belastas olika över dygnet och effekttoppar är ett växande problem. Detta förstärks av tillväxten av förnyelsebar energi. För att jämna ut belastningen ökar efterfrågan på energilager. Effektiva och lättillgängliga lager är till exempel att via smart styrning lagra värme respektive kyla i byggnader eller utnyttja elbilars batterier. Energiproducenter kan kapa belastningstoppar och konsumenter kan bli en del i den framtida energilagringen.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Säsongslager av energi sker på bland annat Arlanda Flygplats.
  • Tesla Powerwall är ett batteri för energilagring i hemmet som laddas med ström från solpaneler som sedan försörjer ditt hem med ström under kvällen. Även Daimler säljer en liknande produkt.
  • I Schweiz finns ett pumpkraftverk som balanserar tillgången på elenergi mot efterfrågan. Det lagrar energi genom att fylla vattenmagasin med hjälp av el under lågtariffstid. När elförbrukningen är stor och priset som högst släpps vattnet ner igen och genererar extra elkraft.

Varför sker detta?

  • Kärnkraften avvecklas till förmån för mer oregelbunden energiproduktion som sol och vind.
  • Oljelagren i bergrum minskar vilket möjliggör energilager där istället.
  • Ny batteriteknologi har lett till bättre och billigare batterier, vätgasproduktion med vätgaslager och bränslecellsteknologi.