Hoppa till innehåll

Energieffektivisering och effektoptimering

Rapporter

Önskan och krav på energieffektivisering ökar dels från kunder men också genom nya EU-regleringar. Utvecklingen mot allt mer energieffektiva hus, till exempel nära-nollenergihus och passivhus minskar utrymmet för felmontage. Kraven på utförande och systemtänk ökar. Det ställer nya krav på installatörerna men skapar samtidigt nya marknadsmöjligheter. Effektbrist och obalans i elnätet skapar ökade kostnader. Detta kan undvikas med styrning samt till exempel elfordon som lokala energilager.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Ett reviderat EPDB-direktiv har trätt i kraft 2018. EPBD star för Energy Performance of Buildings Directive. Det ska vara infört i svensk lagstiftning senast 2021.
  • Alla byggnader, utom rena bostadshus, med en värmeanläggning på över 290 kW ska vara utrustade med fastighetsautomation senast till år 2025.
  • Byggnader ska under vissa omständigheter, vara utrustade med
    automatiserad temperaturreglering i varje rum senast 2025.

Varför sker detta?

  • Ökat fokus på miljö och hållbarhetsfrågor där energianvändningen är en viktig pusselbit.
  • EU-länderna vill skapa en mer intern energiförsörjning och minska beroendet av andra länders energiproduktion.
  • EU-krav på energikartläggningar, energideklarationer och ekodesign leder till ett ökat intresse för energieffektivisering.