Hoppa till innehåll

Bättre planering ger färre rör

Rapporter

Med sjunkande energiåtgång i nyproducerade fastigheter får energiåtgången från varmvatten (VV) och dess cirkulationsledningar (VVC) en allt större del av byggnadens energiförluster. Detta gör att fokus på system uppbyggnad samt planering av schakt får en alltmer viktig roll under projekteringen. Behov av centralt varmvatten (kontorsfastigheter), schaktens placering (flerbostadshus) och hur varmvattendistributionen ska se ut bör diskuteras.

Du måste vara inloggad medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Genom att förlägga cirkulationsledningen (VVC) inne i varmvattenröret (VV) skapas mer platsutrymme i schaktet samt mindre isolering erfordras eftersom det är ett rör mindre att isolera.
  • System där varmvatten tillförs blandaren och dess anslutande rör enbart vid användningstillfället, därefter ”töms” röret på vatten, ger snabbt varmvatten till blandaren samt är energibesparande.
  • Lokala elberedare som placeras i närhet av tappställe i till exempel kontorsfastigheter, där det inte finns behov av varmvatten på många av de tappställen som idag förses med varmvatten.

Varför sker detta?

  • I och med att andelen energi för varmvattenproduktion och dess cirkulationssystem får en mer betydande del av den totala energiåtgången i energisnåla hus, ger detta mer fokus att här spara på energi.
  • Fastighetsägare och förvaltare ifrågasätter många gånger behovet av varmvatten vid alla tappställen.
  • Genom nytt system eller minskat antal rör i schakt kan risken för uppvärmning av kallvatten i schakt minimeras, vilket också minskar risken för Legionella.