Hoppa till innehåll

Installationsteknik

Rapporter

Digitalisering och klimatkris driver båda på en ny snabb teknisk utveckling. Sammankopplade system skapar förutsättningar för helt nya värden, tjänster och affärer. Energifrågan står högt på dagordningen med både energiproduktion, energieffektivitet och effektstyrning.

installationsteknik.jpg

Interagerande system
Vi har idag en mängd olika tekniska delsystem i byggnader som löser varsitt specifikt behov. En tydlig trend är att få dessa att samverka och interagera för att nå ökad effektivitet,...
Internet of Things
IoT - ett samlingsbegrepp för att installationer, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker förses med sensorer och kopplas till Internet. Värdet skapas i synergier...
Power over Ethernet
Allt fler produkter är i behov av två anslutningar, kraftförsörjning (230v) och kommunikation (IP). För att förenkla installationen finns tekniker där både kraft och kommunikation ka...
Energieffektivisering och effektoptimering
Önskan och krav på energieffektivisering ökar dels från kunder men också genom nya EU-regleringar. Utvecklingen mot allt mer energieffektiva hus, till exempel nära-nollenergihus och...
Förnyelsebar energiproduktion
Vindkraft produceras mest i mycket stora anläggningar och står idag för ca 11 procent av vår el. Solcellsanläggningar är ofta mindre och ingår i ett fastighetsnät. I Sverige...
Energilagring
Elnätet belastas olika över dygnet och effekttoppar är ett växande problem. Detta förstärks av tillväxten av förnyelsebar energi. För att jämna ut belastningen ökar efterfrågan på...
Färre rör eller bättre planering?
Med sjunkande energiåtgång i nyproducerade fastigheter får energiåtgången från varmvatten (VV) och dess cirkulationsledningar (VVC) en allt större del av byggnadens energiförluster....