Hoppa till innehåll

Industrialiseringen inom bygg-och installationssektorn

Rapporter

Inom industrin har det sedan länge skett en automatisering och effektivisering. Digitaliseringen har hjälpt till och genom att förtillverka vissa delar av en byggnad under rätt förhållanden kan många bli vinnare. Såväl ökad kvailtet som bättre arbetsmiljö och tidsbesparing på byggarbetsplatsen kan bli resultat om detta används på rätt sätt. Det är viktigt vid ett sådant upplägg att gränsdragningarna mellan aktörerna är tydliga och kommuniceras ut i tidigt skede.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Förtillverkning av till exempel badrumsmoduler till hotell och bostäder är idag vanligt förekommande.
  • Genom effektiv och innovativ produktionsmetod skapas bra förutsättningar för industriell produktion som ger god ekonomi, hög säkerhet för montörer och sparar på material främst genom minskat spill.
  • Skanska och IKEA har ett gemensamt byggföretag som heter BoKlok.

Varför sker detta?

  • Kostnaderna för byggnation har under de senast 40 åren ökat betydligt snabbare än konsumentprisindex generellt.
  • Byggproduktionen måste effektiviseras för att kunna vara mer tids- och kostnadseffektiv. Materialåtgången minimeras. Annars kan vi inte producera byggnader i den takt som behovet kräver.
  • Genom industrialisering av vissa processer kan arbetsmiljön för montörer förbättras drastiskt och därigenom kan de jobba vidare inom sina yrken utan arbetsbelastningsskador.