Hoppa till innehåll

Bygglogistik allt viktigare

Rapporter

Många projekt är komplexa med fler inblandade entreprenörer inom samma projekt eller områden. Transporter till och inom bygget måste gemensamt samordnas för att uppnå en effektiv och miljövänlig hantering av material och begränsa kassation. I grunden handlar det om att säkerställa att få rätt material, i rätt tid och på rätt plats för att vara effektiva i produktionen och hålla tidsplanen. Inom Byggsektorns elektroniska affärsstandard har många
hjälpmedel för logistik och inköp framtagits.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • I projektet Sergelhuset är förutsättningarna mycket utmanande med begränsade ytor, ett pressat tidsschema och kringliggande verksamhet som kan påverka. Samordning och säkerhet mycket viktigt.
  • Att minska transportflödet, öka fyllnadsgraden, öka framkomligheten, samdistribution med miljöeffektiva hybridfordon och gemensam avfallshantering ger bra grund för ett logistikcentrum.
  • Projektet Vallastaden är en utmaning för alla 30-talet entreprenörer på plats i form av logistik, miljö och säkerhet. En unik trepartslogistik (3PL) genomförs där och samlas på en part.

Varför sker detta?

  • Byggherren har huvudansvaret för sina projekt och vill många gånger säkra upp att ansvaret för säkerhet och logistik finns på en part och skapar därigenom en logistiklösning med en huvudansvarig.
  • Transport och flytt av material inom byggarbetsplatsen tar mycket tid i anspråk för entreprenörerna. Genom att låta andra sköta detta finns tid för den egna huvudsysslan. Materialspill minskas.
  • Miljöpåverkan från bland annat transporter och produktionseffektivitet är viktigare faktorer för byggbranschen nu och framöver. Samverkan över företagsgränserna kan bidra till bättre utfall.