Hoppa till innehåll

Effektiv produktion

Rapporter

Vi ser allt fler lösningar för att effektivisera hela installationskedjan. Alltifrån planering och ritningshantering till bygglogistik och modulinstallationer. Ännu görs mycket av installationerna hantverksmässigt, skruv för skruv, men prefabriserade lösningar kommer på bred front.

effektiv-produktion.jpg

Industrialiseringen inom byggsektorn
Inom industrin har det sedan länge skett en automatisering och effektivisering. Digitaliseringen har hjälpt till och genom att förtillverka vissa delar av en byggnad under rätt...
Bygglogistik
Många projekt är komplexa med fler inblandade entreprenörer inom samma projekt eller områden. Transporter till och inom bygget måste gemensamt samordnas för att uppnå en effektiv och...
Digital byggprocess
Byggnadsinformationsmodellering, BIM, utgår ifrån en 3D-modell skapad av projektören. Modellen skapas av ”CAD-objekt” innehållande en mängd information och beskriver in i minsta deta...